Seu 1 - Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
Seu 2 - Cami dels Tovots, s/n, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona
938 773 705
602 354 280
contacte@guillemcata.cat

Videovigilància

Us informem que, segons la instrucció 1/2009 de 10 de febrer sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància (DOGC núm. 5322 de 19 de febrer de 2009), el centre disposa de càmeres de videovigilància per tal de garantir la seguretat dels béns i les persones que accedeixen físicament a les dependències del centre. L’enregistrament de les imatges són susceptibles de consulta per la direcció del centre en casos de possibles incompliments de la normativa.

 

Aquestes imatges es conservaran un termini de màxim d’un mes i no es faran públiques en cap moment.

 

Les persones que accedeixen físicament a les dependències del centre poden exercir el dret d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament de dades.

 

La resta d’informació sobre el tractament de dades per videovigilància les podeu consultar a l’apartat Departament/Protecció de dades del web del Departament d’Educació.