Seu 1 - Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
Seu 2 - Cami dels Tovots, s/n, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona
938 773 705
602 354 280
contacte@guillemcata.cat

BATXILLERAT

El Batxillerat és un cicle d’estudis postobligatoris que consta de dos cursos acadèmics, que convencionalment comprenen dels 16 als 18 anys. Són estudis polivalents, integradors, flexibles i orientadors. Pretenen, també, garantir la formació integral de l’alumnat en una societat culturalment i tècnicament canviant.

A més, preparen l’alumnat per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, homologables amb l’entorn europeu i per a la vida laboral.

Horari: 08:00 h – 14:30 h

Reprodueix vídeo

OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU GENERAL

Oferir a l’alumnat la formació personal i acadèmica per incorporar-se a estudis universitaris o a formació professional de grau superior.

QUÈ OFERIM

QUÈ OFERIM

  • Les modalitats necessàries per accedir a un Grau Universitari o a CFGS.
  • Assessorament individual a l’alumnat per garantir un bon desenvolupament personal i acadèmic.
  • Tutories individuals del Treball de Recerca i col·laboració amb universitats (premi Argó)
  • Grups reduïts en les matèries de modalitat.
  • Participació en programes d’estada a l’empresa perquè l’alumnat adquireixi coneixement del món laboral.
  • Sortides acadèmiques a cada curs per aprofundir en els coneixements transmesos a l’aula.
  • Orientació acadèmica amb visites a les universitats i Saló de l’Ensenyament.
  • Participació en programes ERASMUS+ per posar en pràctica la llengua anglesa i conèixer altres cultures europees.
  • Seguiment en el procés d’inscripció a les PAU i preparació per la seva superació.
  • Xerrades de tutoria de tipologia diversa.

MODALITATS OFERTADES

MODALITATS OFERTADES

Humanitats i ciències socials

________

Ciències i tecnologia

LLIBRES BATXILLERAT

LLIBRES BATXILLERAT

Consulta el currículum abans de comprar els llibres

ULTIMES NOTÍCIES CICLES

ULTIMES NOTÍCIES CICLES

POSA’T EN CONTACTE

POSA’T EN CONTACTE