Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

BATXILLERAT

Centre públic d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Manresa

Preparem a tothom per aconseguir els seus objectius

El Batxillerat és un cicle d’estudis postobligatoris que consta de dos cursos acadèmics, que convencionalment comprenen dels 16 als 18 anys. Són estudis polivalents, integradors, flexibles i orientadors. Pretenen, també, garantir la formació integral de l’alumnat en una societat culturalment i tècnicament canviant.

A més, preparen l’alumnat per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, homologables amb l’entorn europeu i per a la vida laboral.

OBJECTIU GENERAL

Oferir a l’alumnat la formació personal i acadèmica per incorporar-se a estudis
universitaris o a formació professional de grau superior.

 • Les modalitats necessàries per accedir a un grau universitari o a CFGS.
 • Assessorament individual a l’alumnat per garantir un bon desenvolupament personal i acadèmic.
 • Tutories individuals del Treball de Recerca i col·laboració amb universitats (premi Argó)
 • Grups reduïts en les matèries de modalitat.
 • Participació en programes d’estada a l’empresa perquè l’alumnat adquireixi coneixement del món laboral.
 • Sortides acadèmiques a cada curs per aprofundir en els coneixements transmesos a l’aula.
 • Orientació acadèmica amb visites a les universitats i Saló de l’Ensenyament.
 • Participació en programes ERASMUS+ per posar en pràctica la llengua anglesa i conèixer altres cultures europees.
 • Seguiment en el procés d’inscripció a les PAU i preparació per la seva superació.
 • Xerrades de tutoria de tipologia diversa.
 • Humanitats i ciències socials
 • Ciències i tecnologia

Notícies Batxillerat