Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
a8046761@xtec.cat

Estudis

Centre públic d'ESO, batxillerat i cicles formatius de Manresa

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és el període del sistema educatiu continuació de l’educació primària i que abasta 4 cursos, des dels 12 anys fins als 16 anys. En acabar amb èxit l’ESO s’obté el Graduat en Educació Secundària que possibilita continuar amb els estudis post-obligatoris, com els cicles formatius de grau mitjà o el batxillerat.

Més informació

El Batxillerat és un cicle d’estudis postobligatoris que consta de dos cursos acadèmics, que convencionalment comprenen dels 16 als 18 anys. Són estudis polivalents, integradors, flexibles i orientadors. Pretenen, també, garantir la formació integral de l’alumnat en una societat culturalment i tècnicament canviant.

A més preparen l’alumnat per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, homologables amb l’entorn europeu i per a la vida laboral.

Els programes de formació i inserció (PFI), que són voluntaris i duren un curs acadèmic, estan pensats per a joves d’entre 16 i 21 anys que han deixat l’educació secundària obligatòria i no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en cap acció formativa. L’objectiu dels PFI és proporcionar-los, d’una banda, la possibilitat de tornar al sistema educatiu (a la formació professional) i, de l’altra, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball.

Els PFI s’adscriuen a diferents famílies professionals.

Més informació