Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
93 877 37 05
contacte@guillemcata.cat

ESO

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és el període del sistema educatiu que segueix l’Educació Primària i que abasta 4 cursos, des dels 12 fins als 16 anys. En acabar amb èxit l’ESO s’obté el Graduat en Educació Secundària que possibilita continuar amb els estudis postobligatoris, com ara els cicles formatius de grau mitjà o el batxillerat.

1r d’ESO

1r d’ESO

GRUPS A / B

3h CATALÀ (2h suport)
3h CASTELLÀ (2h suport)
3h ANGLÈS (1h suport)
3h MATES (2h suport)
3h CIÈNCIES* (1h suport)
3 h SOCIALS (2h suport)
2h TECNO*
3h MÚSICA
2h ED. FÍSICA
1h INFORM*
2h EVP
1h ÈTICA*
1h TUTORIA

(*) Les hores de tecnologia, informàtica, ètica són totes desdoblades.
Ciències té una hora desdoblada.
Les matèries de català, castellà, anglès, matemàtiques, ciències i socials tenen professorat de suport.

Reprodueix vídeo

2n d’ESO

2n d’ESO

L’ALIANÇA MAGNET – UPC

Reprodueix vídeo

GRUPS A / B

3h CATALÀ (2h suport)
3h CASTELLÀ (2h suport)
4h ANGLÈS (2h suport)
4h MATES (2h suport)
3h FÍS-QUÍ *
3h SOCIALS (2h suport)
1h TUTORIA
2h TECNO*
1h ÈTICA
2h MÚSICA
2h ED. FÍSICA

(*) Les hores de tecnologia són totes desdoblades. Ciències té dues hores
desdoblades.
Les matèries de català, castellà, anglès, matemàtiques i socials tenen
professorat de suport.

CRÈDITS VARIABLES
 1rt TFRMUDIBEMPRE
CV2 2h2n TFRDIBEMPREMU
 3r TFREMPREMUDIB

3r d’ESO

3r d’ESO

GRUP AGRUP BGRUP AF
3h CATALÀ *3h CATALÀ *4h CATALÀ
3h CASTELLÀ *3h CASTELLÀ *3h CASTELLÀ
3h ANGLÈS *3h ANGLÈS *3h ANGLÈS
4h MATES *4h MATES *4h MATES
4h CIÈNCIES *4h CIÈNCIES *4h CIÈNCIES
3h SOCIALS3h SOCIALS3h SOCIALS
1h TUTORIA1h TUTORIA1h TUTORIA
2h TECNO2h TECNO2h TECNO
2h ED. FÍSICA2h ED. FÍSICA2h ED. FÍSICA
2h EVP2h EVP2h EVP
1h ÈTICA1h ÈTICA1h ÈTICA

(*) Les hores de tecnologia (grup A) són totes desdoblades. Català, castellà,
anglès, matemàtiques i ciències tenen una hora desdoblada(grups A i B).
Tecnologia(grup B) té 2h de professorat de suport

ELS NOSTRES PROJECTES

Reprodueix vídeo
CRÈDITS VARIABLES
 1rt TFRCLASSMUSDIB
CV3 2h2n TFRMUSDIBCLASS
 3r TFRDIBCLASSMUS

4t d’ESO

4t d’ESO

COM HO FEM?

Reprodueix vídeo
Reprodueix vídeo
GRUPS A* / B*
1hÈTICA
1hPROJECTE DE RECERCA
GRUPS AGRUPS BGRUPS AF
3h CATALÀ *3h CATALÀ4h CATALÀ
2h ED. FÍSICA2h ED. FÍSICA2h ED. FÍSICA
3h CASTELLÀ *3h CASTELLÀ3h CASTELLÀ
3h ANGLÈS *3h ANGLÈS2h ANGLÈS
4h MATES *4h MATES4h MATES
3h SOCIALS3h SOCIALS4h SOCIALS
1h TUTORIA1h TUTORIA1h TUTORIA

(*) Aquestes assignatures tenen una hora desdoblada

OPTATIVES (Grups A /B)Grup AF

9h

FRANJA 1 3hFRANJA 2 3hFRANJA 3 3h

8h
LABORÀLIA

BIOLOGIAFÍSICA I QUÍMICAFRANCÈS
MÚSICAINFORMÀTICADIBUIX
TECNOLOGIALLATÍINFORMÀTICA