Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

ESO

Centre públic d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Manresa

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és el període del sistema educatiu que segueix l’Educació Primària i que abasta 4 cursos, des dels 12 fins als 16 anys. En acabar amb èxit l’ESO s’obté el Graduat en Educació Secundària que possibilita continuar amb els estudis postobligatoris, com ara els cicles formatius de grau mitjà o el batxillerat.

CURRÍCULUM ESO

GRUPS A / B

3h CATALÀ (2h suport)
3h CASTELLÀ (2h suport)
3h ANGLÈS (1h suport)
3h MATES (2h suport)
3h CIÈNCIES* (1h suport)
3 h SOCIALS (2h suport)
2h TECNO*
3h MÚSICA
2h ED. FÍSICA
1h INFORM*
2h EVP
1h ÈTICA*
1h TUTORIA

(*) Les hores de tecnologia, informàtica, ètica són totes desdoblades.
Ciències té una hora desdoblada.
Les matèries de català, castellà, anglès, matemàtiques, ciències i socials tenen professorat de suport.

GRUPS A / B

3h CATALÀ (2h suport)
3h CASTELLÀ (2h suport)
3h ANGLÈS (1h suport)
3h MATES (2h suport)
3h CIÈNCIES* (1h suport)
3 h SOCIALS (2h suport)
2h TECNO*
3h MÚSICA
2h ED. FÍSICA
1h INFORM*
2h EVP
1h ÈTICA*
1h TUTORIA

(*) Les hores de tecnologia, informàtica, ètica són totes desdoblades.
Ciències té una hora desdoblada.
Les matèries de català, castellà, anglès, matemàtiques, ciències i socials tenen professorat de suport.

GRUPS A / B

3h CATALÀ (2h suport)
3h CASTELLÀ (2h suport)
3h ANGLÈS (1h suport)
3h MATES (2h suport)
3h CIÈNCIES* (1h suport)
3 h SOCIALS (2h suport)
2h TECNO*
3h MÚSICA
2h ED. FÍSICA
1h INFORM*
2h EVP
1h ÈTICA*
1h TUTORIA

(*) Les hores de tecnologia, informàtica, ètica són totes desdoblades.
Ciències té una hora desdoblada.
Les matèries de català, castellà, anglès, matemàtiques, ciències i socials tenen professorat de suport.

GRUPS A / B

3h CATALÀ (2h suport)
3h CASTELLÀ (2h suport)
3h ANGLÈS (1h suport)
3h MATES (2h suport)
3h CIÈNCIES* (1h suport)
3 h SOCIALS (2h suport)
2h TECNO*
3h MÚSICA
2h ED. FÍSICA
1h INFORM*
2h EVP
1h ÈTICA*
1h TUTORIA

(*) Les hores de tecnologia, informàtica, ètica són totes desdoblades.
Ciències té una hora desdoblada.
Les matèries de català, castellà, anglès, matemàtiques, ciències i socials tenen professorat de suport.