Seu 1 - Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
Seu 2 - Cami dels Tovots, s/n, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona
938 773 705
602 354 280
contacte@guillemcata.cat

ESO

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és el període del sistema educatiu que segueix l’Educació Primària i que abasta 4 cursos, des dels 12 fins als 16 anys. En acabar amb èxit l’ESO s’obté el Graduat en Educació Secundària que possibilita continuar amb els estudis postobligatoris, com ara els cicles formatius de grau mitjà o el batxillerat.

1r d’ESO

1r d’ESO

3h CATALÀ
3h CASTELLÀ
3h ANGLÈS
4h MATES
2h CIÈNCIES EXPERIMENTALS*
3 h SOCIALS
2h TECNO*
2h MÚSICA
2h ED. FÍSICA
2h EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
1h ÈTICA/RELIGIÓ*
1h TUTORIA

2h d’ optatives: INFORMÀTICA, ROBÒTICA i FRANCÈS

(*) Les hores de tecnologia i ciències són totes desdoblades.

Les matèries de català, castellà, anglès, matemàtiques i socials tenen professorat de suport (dos docents a l’aula).

Reprodueix vídeo

2n d’ESO

2n d’ESO

L’ALIANÇA MAGNET – UPC

Reprodueix vídeo

3h CATALÀ
3h CASTELLÀ
4h ANGLÈS
4h MATES
2h CIÈNCIES (BIOLOGIA i FÍSICA I QUÍMICA)*
3h SOCIALS
1h TUTORIA
2h TECNO*
1h ÈTICA/RELIGIÓ
2h MÚSICA
2h ED. FÍSICA

2h d’optatives: ROBÒTICA, MÚSICA, EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA i FRANCÈS

(*) Les hores de tecnologia i ciències són totes desdoblades.

Les matèries de català, castellà, anglès, matemàtiques i socials tenen professorat de suport (dos docents a l’aula).

3r d’ESO

3r d’ESO

3h CATALÀ
3h CASTELLÀ
3h ANGLÈS
4h MATES
4h CIÈNCIES (BIOLOGIA i FÍSICA I QUÍMICA)*
3h SOCIALS
1h TUTORIA
2h TECNO*
1h ÈTICA/RELIGIÓ
2h EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
2h ED. FÍSICA

2h d’optatives: ROBÒTICA, MÚSICA, CULTURA CLÀSSICA i FRANCÈS

(*) Les hores de tecnologia es desdoblen al 100% i les de ciències al 50%.

Les matèries de català, castellà, anglès, matemàtiques i socials tenen professorat de suport (dos docents a l’aula).

 

ELS NOSTRES PROJECTES

Reprodueix vídeo

4t d’ESO

4t d’ESO

COM HO FEM?

Reprodueix vídeo

 

3h CATALÀ
3h CASTELLÀ
3h ANGLÈS
4h MATES
3h SOCIALS
1h TUTORIA
1h ÈTICA/RELIGIÓ
2h ED. FÍSICA

(*) Les hores de tecnologia es desdoblen al 100% i les de ciències al 50%.

Les matèries de català, castellà, anglès, matemàtiques i socials tenen professorat de suport (dos docents a l’aula).

 

OPTATIVES (9 hores) 

 

FRANJA 1 3hFRANJA 2 3hFRANJA 3 3h

 

BIOLOGIAFÍSICA I QUÍMICAFRANCÈS
MÚSICAEMPRENEDORIADIBUIX
TECNOLOGIALLATÍINFORMÀTICA

El grup AF fa 8 hores de laboralia a la franja d’optatives.