Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
a8046761@xtec.cat

Horari secretaria

Centre públic d'ESO, batxillerat i cicles formatius de Manresa

Horari d’atenció al públic

DE L’1 D’OCTUBRE AL 30 DE MAIG

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Matí 9:30 a 13 9:30 a 13 9:30 a 13 9:30 a 13 9:30 a 13
Tarda 14:30 a 16:30 14:30 a 16:30 14:30 a 16:30 14:30 a 16:30

Horari d’atenció al públic ESTIU
DE L’1 DE JUNY AL 30 DE SETEMBRE

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Matí 9:30 a 13:30 9:30 a 13:30 9:30 a 13:30 9:30 a 13:30 9:30 a 13:30