Rosa Sensat, 6, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
info@inskta.cat

Missió i Visió

Centre públic d'ESO, batxillerat i cicles formatius de Manresa

MISSIÓ DEL CENTRE

Entenem que la misió dels nostre centre és:

 • impartir una educació tendint a potenciar i desenvolupar les habilitats socials de l’alumnat, que  doni les eines per tal que pugui assolir les competències bàsiques. 
 • oferir una formació integral de qualitat, que ajudi a formar ciutadans i professionals ben qualificats, mitjançant l’adquisició de competències, afavorint la inserció laboral i la promoció professional.
 • treballar directament en col·laboració amb les famílies dels menors, per tal d’aconseguir el millor resultat acadèmic de cada alumne/a. 
 • ser un centre educatiu obert i proper al nostre entorn (el barri, la ciutat i la comarca, les entitats socials i culturals, empreses, etc). 
 • ser un centre de referència a la Catalunya Central per als sectors econòmics de la FP que impartim, oferint una formació de qualitat als futurs treballadors, amb una relació molt estreta amb el món empresarial, i amb uns equipaments i tecnologies adaptades a la realitat del món de l’empresa.

VISIÓ DEL CENTRE

L’Institut Guillem Catà vol ser un institut que:

 • treballi les competències de l’alumnat per tal de millorar el seu rendiment en l’aprenentatge, utilitzant metodologies actives i potenciant l’ús de les TIC.
 • tingui els mecanismes i sistemes que impliquin els pares en l’educació del seus fills.
 • treballi la seva funció educativa i formativa en termes de qualitat, participació, implicació, innovació i millora contínua.
 • doni un tracte personal i proper a l’alumnat, en la seva orientació personal, acadèmica i/o laboral.
 • sigui un referent en la dinàmica del barri i l’entorn.
 • sigui un centre de referència per a les empreses i entitats de la Catalunya Central en la FP de serveis, amb una relació i una col·laboració molt estretes amb el món empresarial, que impliqui les empreses en la formació dels seus futurs treballadors. 
 • treballi per la sostenibilitat mediambiental.
 • Tingui les tasques administratives ben ordenades i planificades per optimitzar el servei a l’alumnat i facilitar la relació amb les famílies.