Seu 1 - Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
Seu 2 - Cami dels Tovots, s/n, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona
938 773 705
602 354 280
contacte@guillemcata.cat

Missió i Visió

MISSIÓ DEL CENTRE

Entenem que la missió del nostre centre és:

 • Impartir una educació tendint a potenciar i desenvolupar les habilitats socials de l’alumnat, que doni les eines per tal que pugui assolir les competències bàsiques. 
 • Oferir una formació integral de qualitat, que ajudi a formar ciutadans i professionals ben qualificats, mitjançant l’adquisició de competències, afavorint la inserció laboral i la promoció professional.
 • Treballar directament en col·laboració amb les famílies dels menors, per tal d’aconseguir el millor resultat acadèmic de cada estudiant. 
 • Ser un centre educatiu obert i proper al nostre entorn (el barri, la ciutat i la comarca, les entitats socials i culturals, les empreses, etc.). 
 • Ser un centre de referència a la Catalunya Central per als sectors econòmics de la FP que impartim, oferint una formació de qualitat als futurs treballadors, amb una relació molt estreta amb el món empresarial, i amb uns equipaments i tecnologies adaptades a la realitat del món de l’empresa.

VISIÓ DEL CENTRE

L’Institut Guillem Catà vol ser un institut que:

 • Treballi les competències de l’alumnat per tal de millorar el seu rendiment en l’aprenentatge, utilitzant metodologies actives i potenciant l’ús de les TIC.
 • Tingui els mecanismes i sistemes que impliquin els pares en l’educació del seus fills.
 • Treballi la seva funció educativa i formativa en termes de qualitat, participació, implicació, innovació i millora contínua.
 • Doni un tracte personal i proper a l’alumnat, en la seva orientació personal, acadèmica i/o laboral.
 • Sigui un referent en la dinàmica del barri i en l’entorn.
 • Sigui un centre de referència per a les empreses i entitats de la Catalunya Central en la FP de serveis, amb una relació i una col·laboració molt estretes amb el món empresarial, que impliqui les empreses en la formació dels seus futurs treballadors. 
 • Treballi per a la sostenibilitat mediambiental.
 • Tingui les tasques administratives ben ordenades i planificades per optimitzar el servei a l’alumnat i facilitar la relació amb les famílies.