Seu 1 - Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
Seu 2 - Cami dels Tovots, s/n, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona
938 773 705
602 354 280
contacte@guillemcata.cat

Política de qualitat

L’objectiu primordial de l’institut és satisfer les expectatives de les famílies i de l’alumnat pel que fa a la formació. La consecució d’aquest objectiu és responsabilitat de tota la comunitat educativa, que té el compromís amb la qualitat i la millora contínua. Per això és imprescindible la implicació del conjunt de l’equip humà de l’Institut.

Amb aquesta finalitat, l’institut té la intenció de:

 

 • Fer de la millora contínua i de la qualitat un valor en si mateix.
 • Crear equips de millora oberts a la participació de qualsevol persona de la comunitat educativa.
 • Crear espais de diàleg entre els membres de la Comissió de Qualitat i els diferents equips del centre.
 • Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat.
 • Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna com a institució educativa i centre de formació.
 • Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà que forma part de l’institut per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa.
 • Complir amb els requisits i la millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta a la comunitat.

L’equip directiu vetllarà i facilitarà l’assoliment d’aquest objectiu a través de la seva gestió i amb els mitjans al seu abast, d’acord amb la normativa vigent. 

El sistema de gestió de la qualitat que l’Institut Guillem Catà descriu  el següent abast pel que fa al servei:

Ensenyament/Aprenentatge de l’alumnat en formació reglada:

 • Educació Secundària Obligatòria
 • Batxillerat
 • Formació Professional
 • Servei d’Assessorament i Reconeixement

L’Institut Guillem Catà exclou el procés de disseny dels cursos, ja que és responsabilitat del Departament d’Educació a través de l’elaboració dels currículums. També queden exclosos els estudis de PFI, que porta a terme el centre.