Seu 1 - Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
Seu 2 - Cami dels Tovots, s/n, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona
938 773 705
602 354 280
contacte@guillemcata.cat

Pla De Millora Educativa (PMOE) 20-21

El Pla de millora d’oportunitats educatives és una mesura extraordinària per al curs 2020-2021, que s’adopta per pal·liar els efectes desfavorables de la suspensió de l’activitat lectiva presencial durant el darrer trimestre del curs 2019-2020. Es basa, com a eix estratègic per al seu èxit, en el principi d’autonomia dels centres educatius i en la dimensió comunitària de l’educació. És per això que es preveu la dotació de recursos als centres educatius mitjançant un acord de corresponsabilitat, signat entre els centres i el Departament d’Educació, i la incorporació de mesures de reforç dels plans educatius d’entorn, com a estratègia per reforçar l’equitat del nostre sistema educatiu.

El pla està dividit en els següents àmbits d’actuació:

  • Àmbit 1. Reducció de les barreres econòmiques
  • Àmbit 2. Acompanyament, motivació i suport a l’alumnat, i reforç de l’atenció educativa
  • Àmbit 3. Acompanyament, implicació i participació de les famílies