Seu 1 - Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
Seu 2 - Cami dels Tovots, s/n, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona
938 773 705
602 354 280
contacte@guillemcata.cat

Magnet-UPC

MAGNET és un programa impulsat per la Fundació Jaume Bofill que té per objectiu acompanyar els centres en el desenvolupament d’un projecte educatiu en aliança amb una institució. Aquesta aliança ha de permetre al centre desenvolupar un projecte innovador i de qualitat, un projecte atractiu, que tingui «magnetisme», i que sigui compartit tant per les famílies com per la comunitat educativa.

MAGNET compta amb la col·laboració amb el Departament d’Educació, l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB i la Diputació de Barcelona. I en el nostre cas ha establert una aliança amb la Universitat Politècnica de Catalunya-Manresa ens permet potenciar l’excel·lència acadèmica mitjançant un currículum innovador, basat en l’aprenentatge per projectes, per tal d’estimular especialment el coneixement cientificotecnològic del nostre alumnat.
Gràcies a la nostra aliança MAGNET…


  • Treballem els aprenentatges significatius, segons els coneixements previs de cada noi o noia, per tal que els pugui integrar i interioritzar
  • Apliquem una pedagogia activa, que estimuli les capacitats de l’alumnat, la seva creativitat i la seva actitud crítica i raonada.
  • Aprofitem la diversitat cultural per oferir als alumnes una experiència educativa inclusiva, per tal que esdevinguin ciutadans oberts, tolerants i respectuosos.
  • Avancem en la perspectiva de gènere, apropant la dona al món científic i tecnològic mitjançant activitats creades pels propis alumnes, tot aprofundint els valors de la igualtat i la cohesió social.
  • Ens obrim al nostre entorn mitjançant propostes artístiques i la participació en esdeveniments culturals.
  • Treballem conjuntament amb les famílies per tal d’aconseguir una formació integral de tots els nois i noies.

20200117_GS_1738_LR_
20200117_GS_1489_LR_
20200117_GS_1783_LR_
20200117_GS_1721_LR_
20200117_GS_1648_LR_
20200117_GS_1572_LR_
20200117_GS_1579_LR_
20200117_GS_1682_LR_

Els nostres projectes amb la UPC

Robòtica
Introduïm la robòtica a l’aula des del primer curs de l’ESO ja que ens permet treballar les ciències, la tecnologia, l’enginyeria, la creativitat i les matemàtiques d’una manera integrada, des del disseny i la programació fins a la construcció dels robots.
Es tracta de fomentar l’aprenentatge significatiu i la pedagogia activa seguint la metodologia STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics). Aquesta metodologia, ens permet transmetre coneixements de manera més motivadora i desenvolupar el treball en equip, la creativitat, la iniciativa, la resolució de problemes i la cultura de l’esforç.

Construcció d’un museu de Geologia
Amb l’ajuda dels experts del Museu de Geologia de la UPC Manresa, els nostres alumnes de Ciències de la terra, al batxillerat, estan creant un museu de geologia. Una exposició permanent de roques i minerals creada a partir de la recerca i el coneixement pràctic de les propietats i utilitats de cada mineral.
L’objectiu és conèixer el planeta on vivim perquè, com millor l’entenguem, millor el podrem preservar. I els resultats d’aquests primers mesos ja demostren que ha estat una molt bona motivació per a què els estudiants apliquin coneixements, facin recerca, siguin autònoms i treballin en equip per aconseguir aquest objectiu comú.

Europe takes a breath (Erasmus+)
El nou projecte Erasmus+ en què ara mateix participem (Europe takes a breath) ens ofereix l’oportunitat de treballar la contaminació atmosfèrica amb el suport d’especialistes mediambientals de la UPC, i fer-ho conjuntament amb alumnes i docents de cinc països d’Europa per tal d’afavorir la sostenibilitat del nostre planeta.