Seu 1 - Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
Seu 2 - Cami dels Tovots, s/n, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona
938 773 705
602 354 280
contacte@guillemcata.cat

Avancem Junts! 20-21


POEFA
(Programa d’orientació i reforç per a la millora i suport en l’educació)


Aquest programa té com a eix fonamental la reducció i prevenció del fracàs escolar i l’abandonament escolar prematur i està finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE), en el marc de les línies d’actuació previstes en el Programa operatiu d’ocupació, formació i educació 2014-2020 (POEFE).

Els projectes innovadors amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat tenen per objectiu ajudar els alumnes a desenvolupar les competències bàsiques mitjançant la personalització de l’aprenentatge i la gestió del propi talent, des de la flexibilització metodològica, la selecció de continguts i el suport educatiu segons les seves necessitats i interessos.


En aquest sentit, el Departament d’Educació vol ajudar a consolidar l’autonomia dels centres educatius públics i els seus equips de gestió, perquè dissenyin i proposin projectes escolars innovadors.

Aquests projectes innovadors suposen la creació de contextos d’aprenentatge altament inclusius: que incorporin en el seu disseny possibilitats d’èxit per a tot l’alumnat, i molt especialment per al més vulnerable.

Els projectes innovadors el conformen activitats personalitzades d’atenció, orientació i suport educatiu en horari lectiu; activitats d’extensió educativa amb un component lúdic i motivador, que cal desenvolupar en horari lectiu o extraescolar; orientació a l’alumnat amb talents singulars i necessitats educatives específiques; activitats per afavorir la participació de la comunitat educativa mitjançant grups interactius i comunitats d’aprenentatge; i activitats amb material de reforç educatiu en període no lectiu per desenvolupar estratègies d’estudi en l’alumnat

Dins les accions desplegades en el marc del programa hi trobem:

  • Tallers de reforç educatiu
  • Jornades esportives
  • Activitats culturals