Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

PFI Programes de Formació i Inserció

A QUI VA ADREÇAT:

 

Els Programes de Formació i inserció (PFI) estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici de del programa i que hagin deixat l’educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d’iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació

Reprodueix vídeo

AUXILIAR EN TREBALLS DE FUSTERIA I

INSTAL·LACIÓ DE MOBLES

AUXILIAR EN TREBALLS DE FUSTERIA I INSTAL·LACIÓ DE MOBLES

Aquests estudis capaciten per a dur a terme tasques auxiliars de fabricació, instal·lació i muntatge d’elements de fusteria i moble, així com l’aplicació de productes d’acabat.

DURADA DELS ESTUDIS

DURADA DELS ESTUDIS

1000 hores en un curs acadèmic

Horari de tarda: de 15:00 h a 21:00 h

CONTIGUTS

CONTIGUTS

 

Mòduls de formació professional

Mòduls de formació general

Instal·lació d’elements de fusteria i moble

Estratègies i eines de comunicació

Operacions bàsiques de mecanització de fusta i derivats

Entorn social i territorial

Acabats bàsics de la fusta

Estratègies i eines matemàtiques

Projecte integrat

Incorporació al món professional

Formació bàsica en prevenció de riscos laborals

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada

Formació en empresa

 

CONTINUÏTAT

CONTINUÏTAT

  • Certificació acadèmica i professional que acredita les competències professionals assolides
  • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’acces als cicles formatius de grau mitjà
  • Obtenció del certificat de professionalitat MAMD0209 Treballs de fusteria i moble que emet l’administració laboral

ULTIMES NOTÍCIES CICLES

ULTIMES NOTÍCIES CICLES

POSA’T EN CONTACTE

POSA’T EN CONTACTE