Seu 1 - Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
Seu 2 - Cami dels Tovots, s/n, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona
938 773 705
602 354 280
contacte@guillemcata.cat

PMOE + PROA+ 21-22

El Pla té com a persones destinatàries l’alumnat d’educació infantil, primària, secundària i formació professional de grau bàsic, dels centres del Servei d’Educació de Catalunya amb més complexitat educativa derivada de les condicions socioeconòmiques desafavorides de l’alumnat, d’acord amb el darrer estudi de complexitat del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu elaborat l’any 2020.
El Departament d’Educació a través de la Resolució EDU/2694/2021, de 30 d’agost, regula el Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE) per al curs 2021-2022, en el marc de les mesures adoptades pel Departament d’Educació per pal·liar els efectes desfavorables per la covid-19.

 

El pla està dividit en els següents àmbits d’actuació:
 
  • Àmbit 1. Millorar les condicions d’educabilitat.
  • Àmbit 2. Accions per donar suport a l’alumnat amb necessitats per a l’aprenentatge.
  • Àmbit 3. Accions per desenvolupar les actituds positives en el centre educatiu.
  • Àmbit 4. Accions per millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge de les competències essencials.
  • Àmbit 5. Accions i compromisos de gestió de centre i qualitat dels seus professionals.

 

Últimes Notícies