Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

PREINSCRIPCIONS I MATRICULACIÓ CFGS

Llista d’espera (sense preinscripció)

Aquelles persones que no heu presentat preinscripció durant el termini establert, podeu emplenar aquest formulari, per tal de formar part d’una llista d’espera sense preinscripció.
Sereu contemplats, després de gestionar la llista d’aquelles persones que també estan en espera i que SÍ han presentat preinscripció dins el termini.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclzjmj5ZhCae3eOo-ko23kZKnwhfJNHktZcGFiS2XHzvE3QA/viewform

Podeu enviar un correu electrònic a l’e-mail: premat@inskta.cat

Podeu trucar al telèfon 938773705

Per a més informació consulteu la web de preinscripció clicant el següent enllaç:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/

 • Publicació de l’oferta inicial de places 21 de maig.
 • Presentació de sol·licituds del 25 al 31 de maig
 • Llista amb la puntuació provisional: disponible a partir del 23 de juny.
 • Reclamacions de la puntuació provisional del 23 al 30 de juny.
  (utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions).
 • Llistes amb la puntuació: disponible a partir del 5 de juliol.
 • Publicació de la llista ordenada: disponible a partir del 8 de juliol.
 • Publicació de l’oferta definitiva de places: disponible a partir del 16 de juliol.
 • Publicació de les llistes d’alumnat admès i, si escau, de la llista d’espera: disponible a partir del 16 de juliol
 • Període de MATRÍCULA del 19 al 23 de juliol. Un cop es publiqui la llista d’alumnat admès, us enviarem des de l’adreça premat@inskta.cat, tota la informació de com formalitzar la matrícula en el correu electrònic que vau informar a la preinscripció.
Els alumne que esteu en la llista d’admesos, el dia 16 a partir de les 15h., rebreu un correu electrònic explicant-vos com fer la matrícula. IMPORTANT: Els tràmits de matrícula s’han fer del 19 al 23 de juliol telemàticament Si no feu els tràmits dins el termini, perdeu la plaça i aquesta serà assignada a la llista d’espera.

IMPORTANT: Els alumnes en llista d’espera esteu convocats el dia 27 de juliol a les 10h a l’Institut Guillem Catà, porta d’accés A


Segona fase d’admissió
Els alumnes que no heu obtingut cap plaça podeu ampliar les peticions de l’1 al 3 de setembre en el següent enllaç:
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/
Publicació llista d’admesos 6 de setembre
Matrícula del 7 al 10 de setembre


Aquelles persones que no heu presentat preinscripció durant el termini establert heu d’adreçar-vos a la pestanya de PROCÉS EXTRAORDINARI D’ADMISSIÓ ALS CICLES D’FP (AMPLIACIÓ DE L’OFERTA), davant la nova proposta del departament d’Educació.

Podeu enviar un correu electrònic a l’e-mail: premat@inskta.cat

Podeu trucar al telèfon 938773705

Per a més informació consulteu la web de preinscripció clicant el següent enllaç:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/

 • 2 de setembre de 2021: publicació de centres i cicles formatius amb places vacants per a la segona fase d’admissió.
 • Del 2 al 6 de setembre de 2021: segona fase d’admissió per a alumnes sense plaça assignada a cap centre.
  Si no s’ha obtingut cap plaça en els centres demanats, durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles, un cop feta la primera fase d’assignació de places. Als alumnes que poden participar en la segona fase d’admissió se’ls envia un correu amb un enllaç a la sol·licitud de preinscripció per tal que hi accedeixin i facin l’ampliació de sol·licituds.
 • 7 de setembre de 2021: publicació de la llista admesos.
 • Del 7 al 10 de setembre de 2021: Període de matrícula 2a fase d’admissió.

Període de MATRÍCULA del 7 al 10 de setembre. Un cop es publiqui la llista d’alumnat admès, us enviarem des de l’adreça premat@inskta.cat, tota la informació de com formalitzar la matrícula en el correu electrònic que vau informar a la preinscripció.

Poden participar-hi tots els alumnes que acreditin els requisits d’accés a l’ensenyament.

Calendari:

 • 8 de setembre de 2021: Publicació al web del centre educatiu de l’oferta total disponible
 • Del 8 al 14 de setembre de 2021: Presentació de sol·licituds

  – Ens l’heu d’enviar al correu premat@inskta.cat.
  – És pot presentar una sol·licitud per centre demanat.- La documentació que ens heu d’adjuntar és la següent:
  · Sol·licitud emplenada correctament. (document de la sol·licitud).
  · Document d’identificació personal: DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna; si és menor d’edat, llibre de família i DNI, NIE o passaport del tutor o tutora.
  · Certificació dels estudis o de la prova d’accés al·legats per a l’accés, en què consti la qualificació obtinguda.
  · Si vau fer preinscripció, heu d’adjuntar el resguard de la sol·licitud corresponent per al curs 2021-2022.

  Només s’accepten les sol·licitud enviades des del dia 8 de setembre a les 9.00h fins el dia 14 de setembre a les 14.00h.

 • No més tard del 21 de setembre de 2021: Publicació de la llista d’admesos a la web del centre.