Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

Novetats FP

Centre públic d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Manresa