Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

Informació curs 20-21

Centre públic d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Manresa

INFORMACIÓ INICI CLASSES CFGM

REUNIÓ INICI DE CURS ALUMNAT: 14 DE SETEMBRE

REUNIÓ INFORMATIVA PARES/TUTORS: Finals de setembre

L’entrada es farà esglaonada segons s’indica al quadre. És imprescindible portar el document de declaració responsable signat imprès o bé en format digital al mòbil i mascareta.

Declaració responsable majors d'edat

Declaració responsable menors d'edat

No es podrà accedir fora d’aquest horari al centre.

Inici de classes el dia 15 de setembre.

CURS

ENTRADA

HORA

AULA

1r ESTÈTICA GRUP A*

PRINCIPAL (PORTA 1)

9:10

IP2

1r ESTÈTICA GRUP B*

PRINCIPAL (PORTA 1)

10:45

IP2

1r PERRUQUERIA GRUP A*

PRINCIPAL (PORTA 1)

9:20

IP3

1r PERRUQUERIA GRUP B*

PRINCIPAL (PORTA 1)

11:00

IP3

1r ACTIVITATS COMERCIALS GRUP A*

PRINCIPAL (PORTA 1)

9:10

COMERÇ

1r ACTIVITATS COMERCIALS GRUP B*

PRINCIPAL (PORTA 1)

10:45

COMERÇ

2n ACTIVITATS COMERCIALS GRUP A*

PRINCIPAL (PORTA 1)

9:20

CAN 1

2n ACTIVITATS COMERCIALS GRUP B*

PRINCIPAL (PORTA 1)

11:00

CAN 1

1r CAI GRUP A*

FUSTERIA (PORTA 2)

9:10

SA2

1r CAI GRUP B*

FUSTERIA (PORTA 2)

10:45

SA2

2n CAI

FUSTERIA (PORTA 2)

11:00

SA3

1r FUSTERIA GRUP A*

FUSTERIA (PORTA 2)

9:10

FU1

1r FUSTERIA GRUP B*

FUSTERIA (PORTA 2)

10:45

FU1

2n FUSTERIA

FUSTERIA (PORTA 2)

11:00

FU2

*CONSULTAR A LA WEB LLISTAT GRUP A/B A PARTIR DEL 8 DE SETEMBRE

CURS

ENTRADA

HORA

AULA

2n ESTÈTICA GRUP A*

PRINCIPAL (PORTA 1)

15:00

IP2

2n ESTÈTICA GRUP B*

PRINCIPAL (PORTA 1)

16:00

IP2

2n PERRUQUERIA

PRINCIPAL (PORTA 1)

15:10

IP3

1r FARMACIA I PARAFARMACIA GRUP A*

PRINCIPAL (PORTA 1)

15:00

0.20

1r FARMACIA I PARAFARMACIA GRUP B*

PRINCIPAL (PORTA 1)

16:45

0.20

1r TÈXTIL- MODA DIGITAL

PRINCIPAL (PORTA 1)

15:00

0.19

2n TÈXTIL

PRINCIPAL (PORTA 1)

15:10

0.16

1r CAI GRUP A*

FUSTERIA (PORTA 2)

15:00

SA1

1r CAI GRUP B*

FUSTERIA (PORTA 2)

15:10

SA2

1r CAI GRUP C*

FUSTERIA (PORTA 2)

15:20

SA3

2n CAI GRUP A*

FUSTERIA (PORTA 2)

15:00

CAN 1

2n CAI GRUP B*

FUSTERIA (PORTA 2)

16:00

CAN 1

1r APSD GRUP A*

FUSTERIA (PORTA 2)

15:00

1.12

1r APSD GRUP B*

FUSTERIA (PORTA 2)

16:45

1.12

2n APSD GRUP A*

FUSTERIA (PORTA 2)

15:00

FU3 (piset)

2n APSD GRUP B*

FUSTERIA (PORTA 2)

16:00

FU3 (piset)

PFI

FUSTERIA (PORTA 2)

15:10

FU1

*CONSULTAR A LA WEB LLISTAT GRUP A/B A PARTIR DEL 8 DE SETEMBRE

INFORMACIÓ INICI CLASSES CFGS

REUNIÓ INICI DE CURS ALUMNAT: 21 DE SETEMBRE

L’entrada es farà esglaonada segons s’indica al quadre. És imprescindible portar el document de declaració responsable signat imprès o bé en format digital al mòbil i mascareta.

Declaració responsable majors d'edat

Declaració responsable menors d'edat

No es podrà accedir fora d’aquest horari al centre.

Inici de classes el dia 22 de setembre.

CURS

ENTRADA

HORA

 

1r ANIMACIÓ GRUP A*

PRINCIPAL (PORTA 1)

9:00

SC1

1r ANIMACIÓ GRUP B*

PRINCIPAL (PORTA 1)

10:45

SC2

2n ANIMACIÓ

PRINCIPAL (PORTA 1)

9:15

1.4

2n INTEGRACIÓ SOCIAL GRUP A

PRINCIPAL (PORTA 1)

9:00

CAN 1

2n INTEGRACIÓ SOCIAL GRUP B

PRINCIPAL (PORTA 1)

10:45

CAN 1

1r DISSENY I MOBLAMENT

FUSTERIA (PORTA 2)

9:00

FU1

2n DISSENY I MOBLAMENT

FUSTERIA (PORTA 2)

11:00

FU1

*CONSULTAR A LA WEB LLISTAT GRUP A/B A PARTIR DEL 8 DE SETEMBRE

CURS

ENTRADA

HORA

 

1r GVEC GRUP A*

PRINCIPAL (PORTA 1)

15:00

COMERÇ

1r GVEC GRUP B*

PRINCIPAL (PORTA 1)

16:45

COMERÇ

2n GVEC

PRINCIPAL (PORTA 1)

15:00

SA2

1r EDUCACIÓ INFANTIL GRUP A*

PRINCIPAL (PORTA 1)

15:00

SC1

1r EDUCACIÓ INFANTIL GRUP B*

PRINCIPAL (PORTA 1)

16:45

SC1

1r LAB

FUSTERIA (PORTA 2)

15:00

SA3

2n LAB

FUSTERIA (PORTA 2)

15:10

SA1

1r INTEGRACIÓ SOCIAL GRUP A*

FUSTERIA (PORTA 2)

15:00

CAN 1

1r INTEGRACIÓ SOCIAL GRUP B*

FUSTERIA (PORTA 2)

16:45

CAN 1

2n EDUCACIÓ INFANTIL GRUP A*

FUSTERIA (PORTA 2)

15:00

SC2

2n EDUCACIÓ INFANTIL GRUP B*

FUSTERIA (PORTA 2)

16:00

SC2

*CONSULTAR A LA WEB LLISTAT GRUP A/B A PARTIR DEL 8 DE SETEMBRE