Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

Horari Estètica

 

Horari del taller d’estètica

 Cal concertar data i hora al telèfon: 93 877 37 05

 

  Matí

Tarda

Del 15 d’octubre al 30 d’abril

Dilluns  

 

Dimarts  
Tots els serveis
15:45h a 18:45h
Dimecres  

 

Dijous  
Tots els serveis
15:45h a 18:45h