Seu 1 - Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
Seu 2 - Cami dels Tovots, s/n, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona
938 773 705
602 354 280
contacte@guillemcata.cat

CFGS DISSENY I MOBLAMENT

Estudiar a l’Institut Guillem Catà vol dir:
  • Realitzar el disseny tècnic de productes de fusteria i moble.
  • Elaborar projectes d’instal·lació d’elements de fusteria i de mobiliari.
  • Planificar i controlar la fabricació d’elements de fusteria i moble definint processos i organitzant recursos.
  • Elaborar programes per a la mecanització d’elements de fusteria i moble aplicant tècniques de fabricació assistida per ordinador.

Horari de matí: de 8:00h a 14:30
FP DUAL

Reprodueix vídeo

2.000h

Hores Totals

2

Cursos acadèmics

100h

Pràctiques en el centre de treball

TÈCNIC/A SUPERIOR EN DISSENY I MOBLAMENT

TECNIC/A SUPERIOR EN DISSENY I MOBLAMENT

Aquests estudis capaciten per dissenyar mobles i elements de fusteria, gestionar-ne la producció i la instal·lació, i participar en el manteniment dels sistemes de qualitat, de producció mediambiental i de prevenció de riscos laborals.

CONTIGUTS

CONTIGUTS

 

Representació en fusteria i mobiliari

Instal·lacions de fusteria i mobiliari

Prototips en fusteria i moble

Disseny en fusteria i moble

Desenvolupament de producte en fusteria i moble

Gestió de la producció en fusteria i moble

Automatització en fusteria i moble

Angles tècnic

Processos en indústries de fusteria i moble

Projecte de disseny i moblament

Fabricació en fusteria i moble

Formació en centres de treball

Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

SORTIDES PROFESSIONALS

SORTIDES PROFESSIONALS

  • Dibuixant projectista de mobles i elements de fusteria i estructures de fusta
  • Tècnic en desenvolupament de productes de fusteria i mobles
  • Tècnic de control de qualitat en indústries de fusta, moble i suro
  • Encarregat d’oficina tècnica de productes de fusteria i mobles
  • Cap de fabricació en indústries de fusta i suro
  • Tècnic de control de la producció en indústries de fusta, moble i suro…

MULTIMÈDIA

MULTIMÈDIA

Reprodueix vídeo
Reprodueix vídeo
Reprodueix vídeo

ULTIMES NOTÍCIES CICLES

ULTIMES NOTÍCIES CICLES

POSA’T EN CONTACTE

POSA’T EN CONTACTE