Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
a8046761@xtec.cat

Acords del Consell Escolar

Centre públic d'ESO, batxillerat i cicles formatius de Manresa