Seu 1 - Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
Seu 2 - Cami dels Tovots, s/n, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona
938 773 705
602 354 280
contacte@guillemcata.cat

TREBALL DE CAMP EN L’ESTUDI DE LA DO PLA DE BAGES

TREBALL DE CAMP EN L’ESTUDI DE LA DO PLA DE BAGES

Dins la matèria Investigació comercial, l’alumnat del CFGS Gestió de vendes i espais comercials fa una pràctica real durant tot el curs, en col·laboració amb el Consell Regulador de la DO Pla de Bages, per posar en pràctica els conceptes teòrics treballats a classe i aprendre a dissenyar i executar un estudi de mercat. La finalitat tècnica consisteix a esbrinar quina és la valoració i la percepció que la població del Bages té dels vins de la DO Pla de Bages.

En la fase concloent d’aquesta investigació, i al llarg de la segona quinzena de febrer, l’alumnat ha planificat i executat un treball de camp consistent a fer un total de 413 enquestes a clients, repartides en diversos dies, franges horàries i zones, tant del centre de la ciutat com dels barris i fins i tot de la perifèria. Aquest repartiment, fet basant-nos en un mètode de mostreig estadístic, ens ha permès aconseguir una mostra representativa del conjunt de clients del Bages, amb un marge d’error inferior al 5%, límit acceptat en l’àmbit professional, i treballant amb un nivell de confiança del 95,5%.

Un cop acabat aquest treball de camp, l’alumnat ha entrat les dades aconseguides en un programa informàtic per poder-les analitzar, deduir-ne les conclusions i, finalment, redactar-ne un informe amb la solució d’aquesta investigació comercial.

 

No Comments

Add your comment