Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

TREBALL DE CAMP EN L’ESTUDI DE LA DO PLA DE BAGES

Centre públic d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Manresa

TREBALL DE CAMP EN L’ESTUDI DE LA DO PLA DE BAGES

Dins la matèria Investigació comercial, l’alumnat del CFGS Gestió de vendes i espais comercials fa una pràctica real durant tot el curs, en col·laboració amb el Consell Regulador de la DO Pla de Bages, per posar en pràctica els conceptes teòrics treballats a classe i aprendre a dissenyar i executar un estudi de mercat. La finalitat tècnica consisteix a esbrinar quina és la valoració i la percepció que la població del Bages té dels vins de la DO Pla de Bages.

En la fase concloent d’aquesta investigació, i al llarg de la segona quinzena de febrer, l’alumnat ha planificat i executat un treball de camp consistent a fer un total de 413 enquestes a clients, repartides en diversos dies, franges horàries i zones, tant del centre de la ciutat com dels barris i fins i tot de la perifèria. Aquest repartiment, fet basant-nos en un mètode de mostreig estadístic, ens ha permès aconseguir una mostra representativa del conjunt de clients del Bages, amb un marge d’error inferior al 5%, límit acceptat en l’àmbit professional, i treballant amb un nivell de confiança del 95,5%.

Un cop acabat aquest treball de camp, l’alumnat ha entrat les dades aconseguides en un programa informàtic per poder-les analitzar, deduir-ne les conclusions i, finalment, redactar-ne un informe amb la solució d’aquesta investigació comercial.

 

No Comments

Deixa un comentari

%d bloggers like this: