Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

Preinscripcions i Matriculació Cicles Formatius

LLISTA D’ESPERA PER CICLES FORMATIUS

Aquets formulari NO ÉS UNA PREINSCRIPCIÓ OFICIAL, només té la intenció de recollir dades de persones interessades, per poder contactar en cas de baixes de matrícules que generin vacants.