Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

Preinscripcions Cicles Formatius

Centre públic d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Manresa

INFORMACIÓ SOBRE MATRICULACIÓ A CFGM

Per a persones que han fet preinscripció dins del termini.

Dia 10 de setembre: Publicació a la web de places vacants a CICLES de grau mitjà.

Dia 10 de setembre : Publicació a la web de les persones en llista d’espera amb preinscripció presentada dins el termini que han estat admeses.
Dia 14 i 15 de setembre: Matriculació persones admeses el dia 10 de setembre. Cal presentar full de matriculació emplenat i signat i resguard/s de pagament/s al correu matriculacio@inskta.cat (si no s’envia el full de matrícula dins el termini s’entendrà que es renuncia a la plaça)

Per a persones que NO han fet preinscripció.

Aquelles persones que no han presentat preinscripció a cicles grau mitjà durant el termini establert podreu emplenar el formulari de grau mitjà a partir del dia 22 de juny per tal de formar part d’una llista d’espera sense preinscripció i que sereu contemplats el dia 17 de setembre, després de gestionar la llista d’aquelles persones que també estan en espera i que SÍ han presentat preinscripció dins el termini.
Dia 17 de setembre: publicació a la web la llista de les persones que han contestat el formulari i HAN ESTAT ADMESES.
Dia 18 de setembre : Matriculació persones admeses el dia 17 de setembre. Cal presentar full de matriculació emplenat i signat i el/s resguard/s de pagament/s al correu matriculacio@inskta.cat.

– Els alumnes de 1r curs de cicle formatiu de grau mitjà i superior, o que hagin de repetir curs,  o de 2n curs que no finalitzin el cicle, tenen plaça reservada pel mateix estudi al centre per al curs vinent i han de formalitzar la matrícula  del 22 de juny al 3 de juliol seguint les instruccions que el tutor/-a  proporcionarà  per mail la setmana prèvia a les dates indicades.

– Els alumnes que acaben un cicle formatiu de grau mitjà que el curs vinent vulguin cursar un cicle de grau superior (en qualsevol centre), hauran de fer la preinscripció del 10 al 17 de juny.

– Els alumnes que acaben un cicle formatiu de grau superior, i que el curs vinent vulguin cursar un altre cicle de grau superior (en qualsevol centre), hauran de fer la preinscripció del 10 al 17 de juny.

Aquestes dates poden variar depenent dels canvis que es puguin produir per part del Departament d’Educació, però en cap cas alterarà el concepte de reserva de plaça per al curs vinent, s’informarà del procés formal per la confirmació de la plaça reservada pel curs 2020-21 mitjançant la web.

Mesures de Seguretat en cas de presentació de Documentació presencial al centre:

Només s’atendran persones amb cita prèvia

NO s’atendran persones amb cita prèvia que vinguin fora de la seva hora.

Caldrà accedir al centre amb mascareta i guants

Tan sols podrà accedir al centre una persona per preinscripció i haurà de ser el pare, mare o tutor/a legal (de l’alumne menor d’edat) o l’alumne major d’edat.

No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

– Es prorroga la validesa del DNI i TIE (Reial Decret llei 8/2020 de 17 de març, de mesures vigents extraordinàries)

– Les persones que disposin de la Targeta d’Identitat d’Estranger ( TIE ) ja poden demanar l’IdCat Mòbil per realitzar tràmits telemàticament. Fins ara, només podien sol·licitar l’alta les persones amb DNI.

Relacionat amb l’assignació de places

Quan l’oferta de places és inferior al nombre de sol·licituds de plaça, l’assignació d’aquestes es fa d’acord amb el que estableix el punt 5 de la Resolució.

Una vegada formulada la sol·licitud, aquesta es pot modificar (sempre dintre del període de presentació de sol·licitud) per modificar els criteris de prioritat o l’ordre dels centres sol·licitats. Modificades les dades, s’obté un nou resguard de la sol·licitud, que caldrà enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció (especificar en l’assumpte que es tracta d’una modificació de la sol·licitud). En el cas que es canviï el centre demanat en primera opció, caldrà enviar novament la documentació escanejada o fotografiada i enviar un correu electrònic a la bústia oficial del centre en què s’havia presentat la sol·licitud original indicant que s’ha optat anul·lar la sol·licitud. La darrera modificació és la que és considera vàlida.”

Altres dates del calendari

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

• Oferta inicial de places escolars: 29 de maig de 2020
• Presentació de sol·licituds: del 2 al 8 de juny de 2020
• Presentació de documentació: fins al 9 de juny de 2020
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 9 de juliol de 2020
• Presentació de reclamacions: del 10 al 14 de juliol de 2020
• Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 15 de juliol de 2020
• Sorteig del número de desempat: 15 de juliol de 2020
• Llista ordenada definitiva: 20 de juliol de 2020
• Oferta final de places escolars: 28 de juliol de 2020
• Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 30 de juliol de 2020

Matrícula

• Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): de l’1 al 7 de setembre de 2020.

Podeu enviar un correu electrònic a l’email del centre:  contacte@inskta.cat

Podeu trucar al telèfon 938773705 a partir del dia 2 de juny, de dilluns a divendres, en horari de matí, de 9:00h a 13.00h o en horari de tarda , de 16:00h a 20:00h

Per a més informació , Al web Estudiar a Catalunya clicant el següent enllaç:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/

Per a persones que han fet preinscripció dins del termini.

Dia 10 de setembre: Publicació a la web de places vacants a CICLES de grau mitjà.

Dia 10 de setembre : Publicació a la web de les persones en llista d’espera amb preinscripció presentada dins el termini que han estat admeses.
Dia 14 i 15 de setembre: Matriculació persones admeses el dia 10 de setembre. Cal presentar full de matriculació emplenat i signat i resguard/s de pagament/s al correu matriculacio@inskta.cat (si no s’envia el full de matrícula dins el termini s’entendrà que es renuncia a la plaça)

Per a persones que NO han fet preinscripció.

Aquelles persones que no han presentat preinscripció a cicles grau mitjà durant el termini establert podreu emplenar el formulari de grau mitjà a partir del dia 22 de juny per tal de formar part d’una llista d’espera sense preinscripció i que sereu contemplats el dia 17 de setembre, després de gestionar la llista d’aquelles persones que també estan en espera i que SÍ han presentat preinscripció dins el termini.
Dia 17 de setembre: publicació a la web la llista de les persones que han contestat el formulari i HAN ESTAT ADMESES.
Dia 18 de setembre : Matriculació persones admeses el dia 17 de setembre. Cal presentar full de matriculació emplenat i signat i el/s resguard/s de pagament/s al correu matriculacio@inskta.cat.

Us comuniquem que els alumnes que heu estat admesos us hem enviat un correu electrònic a l’adreça indicada en la preinscripció, informant-vos dels tràmits de la matrícula . Si no l’heu rebut comproveu la safata del correu brossa (spam)

Us recordem que la matrícula és de l’1 al 7 de setembre (ambdós inclosos)

INFORME ASSIGNADES CFGM

Us comuniquem que si esteu en llista d’espera podeu consultar l’apartat de GESTIÓ DE LLISTES D’ESPERA
Si esteu en llista d’espera i només veu indicar una opció però esteu interessat en algun altre cicle podeu emplenar el següent formulari: formulari de grau mitjà
 

LLISTA ESPERA CFGM

Si heu fet preinscripció al nostre centre podeu consultar el següent llistat per comprovar el centre i l’ensenyament assignat.

INFORME PREINSCRITES

INFORMACIÓ SOBRE MATRICULACIÓ A CFGS

Per a persones que han fet preinscripció dins del termini. 


Dia 10 de setembre: Publicació a la web de places vacants a CICLES de grau superior.
Dia 10 de setembre : Publicació a la web de les persones en llista d’espera amb preinscripció presentada dins el termini que han estat admeses.
Dia 14 i 15 de setembre: Matriculació persones admeses el dia 10 de setembre. Cal presentar full de matriculació emplenat i signat i resguard/s de pagament/s al correu matriculacio@inskta.cat (si no s’envia el full de matrícula dins el termini s’entendrà que es renuncia a la plaça)

Per a persones que NO han fet preinscripció dins del termini. 

Aquelles persones que no han presentat preinscripció a cicles grau superior durant el termini establert podreu emplenar el formulari de grau superior a partir del dia 22 de juny per tal de formar part d’una llista d’espera sense preinscripció i que sereu contemplats el dia 17 de setembre, després de gestionar la llista d’aquelles persones que també estan en espera i que SÍ han presentat preinscripció dins el termini.
Dia 17 de setembre: publicació a la web la llista de les persones que han contestat el formulari i HAN ESTAT ADMESES.
Dia 18 de setembre : Matriculació persones admeses el dia 17 de setembre. Cal presentar full de matriculació emplenat i signat i el/s resguard/s de pagament/s al correu matriculacio@inskta.cat.

– Els alumnes de 1r curs de cicle formatiu de grau mitjà i superior, o que hagin de repetir curs,  o de 2n curs que no finalitzin el cicle, tenen plaça reservada pel mateix estudi al centre per al curs vinent i han de formalitzar la matrícula  del 22 de juny al 3 de juliol seguint les instruccions que el tutor/-a  proporcionarà  per mail la setmana prèvia a les dates indicades.

– Els alumnes que acaben un cicle formatiu de grau mitjà que el curs vinent vulguin cursar un cicle de grau superior (en qualsevol centre), hauran de fer la preinscripció del 10 al 17 de juny.

– Els alumnes que acaben un cicle formatiu de grau superior, i que el curs vinent vulguin cursar un altre cicle de grau superior (en qualsevol centre), hauran de fer la preinscripció del 10 al 17 de juny.

Aquestes dates poden variar depenent dels canvis que es puguin produir per part del Departament d’Educació, però en cap cas alterarà el concepte de reserva de plaça per al curs vinent, s’informarà del procés formal per la confirmació de la plaça reservada pel curs 2020-21 mitjançant la web.

Mesures de Seguretat en cas de presentació de Documentació presencial al centre:

Només s’atendran persones amb cita prèvia

NO s’atendran persones amb cita prèvia que vinguin fora de la seva hora.

Caldrà accedir al centre amb mascareta i guants

Tan sols podrà accedir al centre una persona per preinscripció i haurà de ser el pare, mare o tutor/a legal (de l’alumne menor d’edat) o l’alumne major d’edat.

No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

– Es prorroga la validesa del DNI i TIE (Reial Decret llei 8/2020 de 17 de març, de mesures vigents extraordinàries)

– Les persones que disposin de la Targeta d’Identitat d’Estranger ( TIE ) ja poden demanar l’IdCat Mòbil per realitzar tràmits telemàticament. Fins ara, només podien sol·licitar l’alta les persones amb DNI.

Relacionat amb l’assignació de places

Quan l’oferta de places és inferior al nombre de sol·licituds de plaça, l’assignació d’aquestes es fa d’acord amb el que estableix el punt 5 de la Resolució.

Una vegada formulada la sol·licitud, aquesta es pot modificar (sempre dintre del període de presentació de sol·licitud) per modificar els criteris de prioritat o l’ordre dels centres sol·licitats. Modificades les dades, s’obté un nou resguard de la sol·licitud, que caldrà enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció (especificar en l’assumpte que es tracta d’una modificació de la sol·licitud). En el cas que es canviï el centre demanat en primera opció, caldrà enviar novament la documentació escanejada o fotografiada i enviar un correu electrònic a la bústia oficial del centre en què s’havia presentat la sol·licitud original indicant que s’ha optat anul·lar la sol·licitud. La darrera modificació és la que és considera vàlida.”

Altres dates del calendari

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

• Oferta inicial de places per a la preinscripció: 5 de juny de 2020
• Presentació de sol·licituds: del 10 al 17 de juny de 2020, ambdós inclosos
• Presentació de documentació: fins al 18 de juny de 2020
• Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 13 de juliol de 2020
• Presentació de reclamacions: del 14 al 16 de juliol de 2020
• Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 20 de juliol de 2020
• Sorteig del número de desempat: 20 de juliol de 2020
• Llista ordenada definitiva: 23 de juliol de 2020
• Oferta final de places escolars: 28 de juliol de 2020
• Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 30 de juliol de 2020

Matrícula


• Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): de l’1 al 7 de setembre de 2020.

Podeu enviar un correu electrònic a l’email del centre:  contacte@inskta.cat

Podeu trucar al telèfon 938773705 a partir del dia 10 de juny, de dilluns a divendres, en horari de matí, de 9:00h a 13.00h o en horari de tarda , de 16:00h a 20:00h

Per a més informació , Al web Estudiar a Catalunya clicant el següent enllaç:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/

Per a persones que han fet preinscripció dins del termini. 


Dia 10 de setembre: Publicació a la web de places vacants a CICLES de grau superior.
Dia 10 de setembre : Publicació a la web de les persones en llista d’espera amb preinscripció presentada dins el termini que han estat admeses.
Dia 14 i 15 de setembre: Matriculació persones admeses el dia 10 de setembre. Cal presentar full de matriculació emplenat i signat i resguard/s de pagament/s al correu matriculacio@inskta.cat (si no s’envia el full de matrícula dins el termini s’entendrà que es renuncia a la plaça)

Per a persones que NO han fet preinscripció dins del termini. 

Aquelles persones que no han presentat preinscripció a cicles grau superior durant el termini establert podreu emplenar el formulari de grau superior a partir del dia 22 de juny per tal de formar part d’una llista d’espera sense preinscripció i que sereu contemplats el dia 17 de setembre, després de gestionar la llista d’aquelles persones que també estan en espera i que SÍ han presentat preinscripció dins el termini.
Dia 17 de setembre: publicació a la web la llista de les persones que han contestat el formulari i HAN ESTAT ADMESES.
Dia 18 de setembre : Matriculació persones admeses el dia 17 de setembre. Cal presentar full de matriculació emplenat i signat i el/s resguard/s de pagament/s al correu matriculacio@inskta.cat.

Us comuniquem que els alumnes que heu estat admesos us hem enviat un correu electrònic a l’adreça indicada en la preinscripció, informant-vos dels tràmits de la matrícula . Si no l’heu rebut comproveu la safata del correu brossa (spam)
Us recordem que la matrícula és de l’1 al 7 de setembre (ambdós inclosos)
 
Us comuniquem que si esteu en llista d’espera podeu consultar l’apartat de GESTIÓ DE LLISTES D’ESPERA
Si esteu en llista d’espera i només veu indicar una opció però esteu interessat en algun altre cicle podeu emplenar el següent formulari: formulari de grau superior
 

Si heu fet preinscripció al nostre centre podeu consultar el següent llistat per comprovar el centre i l’ensenyament assignat.

INFORME PREINSCRITES CFGS