Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

INFORMACIÓ SOBRE CFGB INFORMÀTICA D’OFICINES

La sol·licitud de preinscripció de cicles formatius de grau bàsic es pot fer des del 17 fins al 26 de maig.

Accedir a la sol·licitud

Podeu enviar un correu electrònic a l’e-mail: premat@inskta.cat

Podeu trucar al telèfon 938773705

  • Publicació de l’oferta inicial de places 13 de maig.
  • Presentació de sol·licituds deL 17 al 26 de maig
  • Llista amb la puntuació provisional: disponible a partir de l’1 de juny.
  • Reclamacions de la puntuació provisional del 2 al 8 de juny.
    (utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions)
  • Publicació de la llista ordenada: disponible a partir del 10 de juny.
  • Publicació de l’oferta definitiva de places: disponible a partir del 14 de juny.
  • Publicació de les llistes d’alumnat admès: disponible a partir del 15 de juny
  • Període de MATRÍCULA del 16 al 22 de juny.