Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
93 877 37 05
contacte@guillemcata.cat

PREINSCRIPCIÓ CFGM

RECLAMACIÓ PER LA PUNTUACIÓ PROVISIONAL

Hi ha dos processos diferenciats de presentació de sol·licituds i d’assignació, en funció de si ets alumnat de continuïtat d’escolarització o participes en el procés per a la resta de l’alumnat.

Per l'alumnat que NO ha fet preinscripció, podeu emplenar el següent formulari de llista d'espera:

Aquestes llistes es gestionaran un cop finalitzat el procés de preinscripció i matrícula.

Segona fase d’admissió

Publicació cicles formatius amb places vacants per a la segona fase d’admissió

Preinscripció de la segona fase d’admissió per a alumnes sense plaça assignada a cap centre

 

13 de setembre

Del 14 al 16 de setembre

Si no s’ha obtingut cap plaça en els centres demanats, durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles, un cop feta la primera fase d’assignació de places. Als alumnes que poden participar en la segona fase d’admissió, el Departament d’Educació envia un correu amb un enllaç a la sol·licitud de preinscripció per tal que hi accedeixin i facin l’ampliació de sol·licituds.

Publicació de la llista admesos

Matrícula

21 de setembre

21, 22 i 23 de setembre

Un cop es publiqui la llista d’alumnat admès, us enviarem des de l’adreça matricula@guillemcata.cat, tota la informació de com formalitzar la matrícula en el correu electrònic que vau informar a la preinscripció.

Només per les places de 1r curs

a) L’alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el 4t curs de l’ESO, esta cursant o ha cursat el GESO en el curs actual en un centre de formació d’adults o està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a 4t d’ESO. També pot participar-hi l’alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud esta cursant el primer curs de batxillerat.

b) L’alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica.

c) L’alumnat que ha realitzat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà, ha superat la prova d’accés (inclòs si n’està exempt) o té altres requisits d’accés i que durant l’any de presentació de la sol·licitud fa, com a màxim, 18 anys.  

Els alumnes que resultin exclosos del procés 1 han de tornar a fer la preinscripció al procés 2.

a) L’alumnat que ha obtingut el títol de l’ESO anteriorment a l’any en què es presenta la sol·licitud o que està cursant el 4t curs de l’ESO, però no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització, o no ha estat admès en aquesta convocatòria.

b) L’alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització o no ha estat admès en aquest convocatòria.

c) L’alumnat que ha realitzat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà, ha superat la prova d’accés (inclòs si n’està exempt) o té altres requisits d’accés i és major de 18 anys; també els menors de 18 anys o que fan els 18 anys durant l’any en què es presenta la sol·licitud de preinscripció que no han participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització, o que no hi han estat admesos.

Un cop finalitzada l’assignació de l’alumnat admès per continuïtat, s’adjudiquen les places vacants a la resta de l’alumnat.

Procés per a l’alumnat de continuïtat

Procés per a a la resta de l’alumnat

Per l'alumnat que vol fer preinscripció al 2n curs de cures auxiliars d'infermeria, podeu emplenar el següent formulari: