Seu 1 - Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
Seu 2 - Cami dels Tovots, s/n, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona
938 773 705
602 354 280
contacte@guillemcata.cat

PREINSCRIPCIÓ CFGM

Publicació de l’oferta inicial23 de maig

Presentació de les sol·licituds

(es pot presentar documentació fins al 31 de maig)

del 24 al 30 de maig
Llista amb la puntuació provisional28 de juny
Reclamacions de la puntuació provisional
(utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions)
del 28 de juny al 3 de juliol
Llistes amb la puntuació definitiva8 de juliol
Publicació de l’oferta final15 de juliol
Publicació de la llista d’admesos de la primera assignació15 de juliol
PERÍODE DE MATRÍCULA PER L’ALUMNAT ASSIGNAT A LA PRIMERA OPCIÓ del 17 al 22 de juliol
Publicació llistes d’admesos de la segona assignació31 de juliol
PERÍODE DE MATRÍCULA PER L’ALUMNAT DE LA SEGONA ASSIGNACIÓdel 2 al 6 de setembre

Un cop es publiqui la llista d’alumnat admès, us enviarem des de l’adreça matricula@guillemcata.cat, tota la informació de com formalitzar la matrícula en el correu electrònic que vau informar a la preinscripció.

Podeu enviar un correu electrònic a l’e-mail: contacte@guillemcata.cat

Podeu trucar al telèfon 938773705

Per a més informació consulteu la web de preinscripció clicant el següent enllaç:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/

Hi ha dos processos diferenciats de presentació de sol·licituds i d’assignació, en funció de si ets alumnat de continuïtat d’escolarització o participes en el procés per a la resta de l’alumnat.

Per l'alumnat que NO ha fet preinscripció, podeu emplenar el següent formulari de llista d'espera:

Aquestes llistes es gestionaran un cop finalitzat el procés de preinscripció i matrícula.

Si no s’ha obtingut cap plaça en els centres demanats, durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles, un cop feta la primera fase d’assignació de places. Als alumnes que poden participar en la segona fase d’admissió, el Departament d’Educació envia un correu amb un enllaç a la sol·licitud de preinscripció per tal que hi accedeixin i facin l’ampliació de sol·licituds.

Publicació de la llista admesos

Matrícula

21 de setembre

21, 22 i 23 de setembre

Un cop es publiqui la llista d’alumnat admès, us enviarem des de l’adreça matricula@guillemcata.cat, tota la informació de com formalitzar la matrícula en el correu electrònic que vau informar a la preinscripció.

 Segona fase d’admissió

Per l’alumnat que no ha obtingut plaça en el període ordinari i que la qualificació que els consta en la llista ordenada és igual o superior a 5
Publicació definitiva places vacants 24 de juliol
Ampliació de peticions per al segon període d’admissió del 25 al 27 de juliol
Publicació de la llista d’admesos 31 de juliol

PERÍODE DE MATRÍCULA DE L’1 AL 5 DE SETEMBRE

Un cop es publiqui la llista d’alumnat admès, us enviarem des de l’adreça matricula@guillemcata.cat, tota la informació de com formalitzar la matrícula en el correu electrònic que vau informar a la preinscripció.

Podeu enviar un correu electrònic a l’e-mail: contacte@guillemcata.cat

Podeu trucar al telèfon 938773705

Per a més informació consulteu la web de preinscripció clicant el següent enllaç:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/

Per l'alumnat que vol fer preinscripció al 2n curs de cures auxiliars d'infermeria, podeu emplenar el següent formulari: