Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
93 877 37 05
contacte@guillemcata.cat

PREINSCRIPCIÓ CFGM

Hi ha dos processos diferenciats de presentació de sol·licituds i d’assignació, en funció de si ets alumnat de continuïtat d’escolarització o participes en el procés per a la resta de l’alumnat.

Per l'alumnat que NO ha fet preinscripció, podeu emplenar el següent formulari de llista d'espera:

Aquestes llistes es gestionaran un cop finalitzat el procés de preinscripció i matrícula.

Només per les places de 1r curs

a) L’alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el 4t curs de l’ESO o està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a 4t d’ESO.

b) L’alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic o formació professional bàsica.

c) L’alumnat que ha realitzat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà, ha superat la prova d’accés (inclòs si n’està exempt) o té altres requisits d’accés i que durant l’any de presentació de la sol·licitud fa, com a màxim, 18 anys.

 

Els alumnes que resultin exclosos del procés 1 han de tornar a fer la preinscripció al procés 2.

a) L’alumnat que ha obtingut el títol de l’ESO anteriorment a l’any en què es presenta la sol·licitud o que està cursant el 4t curs de l’ESO, però no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització, o no ha estat admès en aquesta convocatòria.

b) L’alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o un cicle formatiu de grau bàsic que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització o no ha estat admès en aquest convocatòria.

c) L’alumnat que ha realitzat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà, ha superat la prova d’accés (inclòs si n’està exempt) o té altres requisits d’accés i és major de 18 anys; també els menors de 18 anys o que fan els 18 anys durant l’any en què es presenta la sol·licitud de preinscripció que no han participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització, o que no hi han estat admesos.

Un cop finalitzada l’assignació de l’alumnat admès per continuïtat, s’adjudiquen les places vacants a la resta de l’alumnat.

Per l'alumnat que vol fer preinscripció al 2n curs de cures auxiliars d'infermeria, podeu emplenar el següent formulari: