Seu 1 - Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
Seu 2 - Cami dels Tovots, s/n, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona
938 773 705
602 354 280
contacte@guillemcata.cat

Estudis antic

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és el període del sistema educatiu que segueix l’Educació Primària i que abasta 4 cursos, des dels 12 fins als 16 anys. En acabar amb èxit l’ESO s’obté el Graduat en Educació Secundària que possibilita continuar amb els estudis postobligatoris, com ara els cicles formatius de grau mitjà o el batxillerat.

Més informació

El Batxillerat és un cicle d’estudis postobligatoris que consta de dos cursos acadèmics, que convencionalment comprenen dels 16 als 18 anys. Són estudis polivalents, integradors, flexibles i orientadors. Pretenen, també, garantir la formació integral de l’alumnat en una societat culturalment i tècnicament canviant.

A més, preparen l’alumnat per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, homologables amb l’entorn europeu i per a la vida laboral.

Llibres Batxillerat

– Llibres 1r Batxillerat
– Llibres 2n Batxillerat

– Informació Lloguer Llibres Batxillerat

Més informació

Els programes de formació i inserció (PFI), que són voluntaris i duren un curs acadèmic, estan pensats per a joves d’entre 16 i 21 anys que han deixat l’Educació Secundària Obligatòria i no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en cap acció formativa. L’objectiu dels PFI és proporcionar-los, d’una banda, la possibilitat de tornar al sistema educatiu (a la formació professional) i, de l’altra, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball.

Els PFI s’adscriuen a diverses famílies professionals.

Més informació