Seu 1 - Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
Seu 2 - Cami dels Tovots, s/n, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona
938 773 705
602 354 280
contacte@guillemcata.cat

Sol·licituds per secretaria

Totes les sol·licituds dirigides a secretaria cal presentar-les per correu electrònic a contacte@guillemcata.cat, juntament amb una foto del DNI/NIE (per les dues cares) o passaport de l’alumne/a 

Per demanar certificats diversos (de matrícula, de qualificacions, de nota mitjana, etc.)

Descarregar sol·licitud

Per demanar el reconeixement de l’equivalència entre els estudis cursats i el certificat de nivell B2 i/o nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística. Per saber si teniu dret a l’obtenció del reconeixement, consulteu la normativa vigent sobre titulacions equivalents als certificats de coneixement de català.Com a requisit general, però, cal haver començat l’educació primària a partir de l’any 1978-1979.

Descarregar sol·licitud

Juntament amb la sol·licitud, haureu d’aportar la documentació que s’escaigui segons el quadre:

Nivell B2

Si tensCal haver estudiat Documents que cal presentar
Títol graduat escolar (EGB)Haver cursat tota l’EGB a Catalunya i s’hagi cursat la matèria de
llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir
del curs 1978-1979.
Original i fotocòpia de:
– DNI
– Llibre/certificat d’EGB
– Títol d’EGB
Títol FP1Haver cursat tota l’EGB i l’FP1 a Catalunya i s’hagi cursat la matèria de
llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del
curs 1978-1979 (curs d’inici d’EGB).
Original i fotocòpia de:
– DNI
– Llibre/certificat d’EGB
– Certificat d’FP1
– Títol d’FP1

 Nivell C1

Si tens…Cal haver estudiat Documents que cal presentar
Títol BUPHaver cursat tota l’EGB i BUP a Catalunya i s’hagi cursat de manera
oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats
a partir del curs 1978-1979 (curs d’inici d’EGB).
Original i fotocòpia de:
– DNI
– Llibre/certificat d’EGB
– Llibre/certificat de BUP
– Títol de BUP
Títol FP2Haver cursat tota l’EGB, FP1 i FP2 a Catalunya i s’hagi cursat de manera
oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis
esmentats a partir del curs 1978-1979 (curs d’inici d’EGB).
Original i fotocòpia de:
– DNI
– Llibre/certificat d’EGB
– Certificat d’FP1 i FP2
– Títol d’FP2
Títol BATXILLERAT

Haver cursat almenys 3 cursos de PRIMÀRIA i 5 entre ESO i
BATX a Catalunya i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana
en la totalitat dels estudis mínims esmentats.
Original i fotocòpia de:
– DNI
– Llibre/certificat de primària, d’ESO i batxillerat
– Títol de batxillerat
Títol ESOHaver cursat almenys 3 cursos de PRIMÀRIA i tota l’ESO a Catalunya i
s’hagi cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels
estudis mínims esmentats. El requisit d’acreditació d’haver aprovat la
matèria de llengua catalana és d’aplicació als títols de graduació en
educació secundària obtinguts a partir del curs 2007/2008.
Original i fotocòpia de :
– DNI
– Llibre/certificat de primària i d’ESO
– Títol d’ESO

ESO: No cal fer cap tràmit. La sol·licitud la fa automàticament l’Institut.

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS:

1r PAS – SOL·LICITUD

Enviar un correu electrònic a contacte@guillemcata.cat, adjuntant la documentació següent:

– Imprès de sol·licitud de títol emplenat i signat (Descarregar sol·licitud) CODIS CICLES 

– DNI/NIE (fotografiat o escanejat per les dues cares) o Passaport de l’alumne/a

Per poder acollir-se a una taxa reduïda o exempció, cal adjuntar la documentació següent:

– Carnet de família nombrosa o monoparental

– Carnet o Certificat de discapacitat

Assumpte del correu a enviar: sol·licitud de títol_nom i cognom de l’alumne/a_estudis
(exemple: sol·licitud de títol_Pere Garcia Fernández_CFGM Infermeria)

Important: La fotografia o escaneig de la documentació presentada ha de permetre la correcta visualització de les dades.

2n PAS – PAGAMENT

2.1. Rebreu un correu electrònic amb el full de pagament.

2.2. Pagar el títol per Caixabank, «La Caixa», mitjançant un terminal Servicaixa o telemàticament.

2.3. Respondre el correu electrònic adjuntant una foto del pagament.

3r PAS – RECOLLIDA DEL RESGUARD DEL TÍTOL

Rebreu un correu electrònic informant-vos de quan podeu passar a recollir el resguard.

IMPORTANT: Només es donaran els resguards a la persona interessada presentant el DNI/NIE o Passaport (si no pot venir la persona interessada caldrà autorització).

Important: El resguard no té validesa si no està degudament signat i segellat.

Quan es pot recollir el títol?

Un cop sol·licitat, el títol pot tardar entre dos i tres anys aproximadament en arribar a l’Institut. No és un procés que depèn del centre. Quan el títol arriba al centre enviem una carta a l’interessat/da i li comuniquem que pot passar per les Oficines a recollir el títol.

Si encara no s’ha rebut el títol i hi ha un canvi de domicili, cal comunicar-ho a les oficines del centre.

Tots els duplicats de qualsevol títol estan subjectes al pagament de la taxa corresponent, sense cap excepció.

1r PAS – SOL·LICITUD

Enviar un correu electrònic a contacte@guillemcata.cat, adjuntant la documentació següent:

– Imprès de sol·licitud de títol emplenat i signat (Descarregar sol·licitud)

– DNI/NIE (fotografiat o escanejat per les dues cares) o Passaport de l’alumne/a

Per poder acollir-se a una taxa reduïda o exempció, cal adjuntar la documentació següent:

– Carnet de família nombrosa o monoparental

– Carnet o Certificat de discapacitat

Assumpte del correu a enviar: sol·licitud de duplicat de títol_nom i cognom de l’alumne/a_estudis
(exemple: sol·licitud de
duplicat de títol_Pere Garcia Fernández_CFGM Infermeria)

Important: La fotografia o escaneig de la documentació presentada ha de permetre la correcta visualització de les dades.

2n PAS – PAGAMENT

2.1. Rebreu un correu electrònic amb el full de pagament.

2.2. Pagar el títol per Caixabank, «La Caixa», mitjançant un terminal Servicaixa o telemàticament.

2.3. Respondre el correu electrònic adjuntant una foto del pagament.

Important: El resguard no té validesa si no està degudament signat i segellat.

3r PAS – RECOLLIDA DEL RESGUARD DEL TÍTOL

Rebreu un correu electrònic informant-vos de quan podeu passar a recollir el resguard.

IMPORTANT: Només es donaran els resguards a la persona interessada presentant el DNI/NIE o Passaport (si no pot venir la persona interessada caldrà autorització).

Quan es pot recollir el títol?

Un cop sol·licitat, el títol pot tardar entre dos i tres anys aproximadament en arribar a l’Institut. No és un procés que depèn del centre. Quan el títol arriba al centre enviem una carta a l’interessat/da i li comuniquem que pot passar per les Oficines a recollir el títol.

Si encara no s’ha rebut el títol i hi ha un canvi de domicili, cal comunicar-ho a les oficines del centre.

Serveix perquè una persona diferent de l’interessat pugui recollir un document (certificat, títol, … )

Descarregar autorització

Per a qualsevol altra petició adreçada a la direcció de l’Institut.

Descarregar sol·licitud

Per fer arribar qualsevol queixa o suggeriment.

Descarregar sol·licitud