Seu 1 - Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
Seu 2 - Cami dels Tovots, s/n, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona
938 773 705
602 354 280
contacte@guillemcata.cat

CODIS CICLES

El codi del centre Guillem Catà és 08046761

CODIS CICLESCICLES FORMATIUS
CFPM CM10CFPM Activitats comercials (LOE)
CFPM SC10CFPM Atenció a persones en situació de dependència (LOE)
CFPM 1601CFPM Cures auxiliars d’infermeria.
CFPM IP20CFPM Estètica i bellesa (LOE)
CFPM TX10CFPM Fabricació i ennobliment de productes tèxtils (LOE)
CFPM SA20CFPM Farmàcia i parafarmàcia (LOE)
CFPM FS10CFPM Fusteria i moble (LOE)
CFPM IP10CFPM Perruqueria i cosmètica capil.lar (LOE)
CFPS SCA0CFPS Animació sociocultural i turística (LOE)
CFPS FSA0CFPS Disseny i moblament (LOE)
CFPS SCB0CFPS Educació infantil (LOE)
CFPS IPC0CFPS Estilisme i direcció de perruqueria (LOE)
CFPS CMA0CFPS Gestió de vendes i espais comercials (LOE)
CFPS SCC0CFPS Integració social (LOE)
CFPS SAE0CFPS Laboratori clínic i biomèdic (LOE)