Seu 1 - Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
Seu 2 - Cami dels Tovots, s/n, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona
938 773 705
602 354 280
contacte@guillemcata.cat

SERVEI D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA A CICLES FORMATIUS

SERVEI D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA A CICLES FORMATIUS

Aquest curs 2022-2023 a l’Institut Guillem Catà hem apostat per comptar amb un equip d’orientació educativa dirigida a l’alumnat de Cicles formatius per tal de donar suport i continuïtat a la tasca d’orientació i acompanyament que s’està fent des de l’ESO.

En aquest servei fem acompanyament a l’alumnat en la seva etapa formativa i el nostre objectiu és poder facilitar el seu procés d’enseynament aprenentatge, que puguin sentir-se còmodes a l’institut (tan en relació amb ells/es mateixes, el professorat i la resta de companys/es) i puguin desenvolupar un itinerari formatiu i/o professional amb menys dificultats.

L’alumnat de cicles formatius té edats de 16 a 20 anys de mitjana i es troben en un procés de creixement i d’autoconeixement d’ells i elles mateixes, que tenen necessitats diverses (d’aprenentatge, econòmiques, socials, etc.) que s’han de tenir en compte si volem que el seu procés formatiu sigui reeixit.

La primera fase d’aquest servei l’hem dedicat al treball en xarxa i col·laboratiu amb entitats del territori per tal de poder derivar alumnes, teixir aliances, organitzar activitats i donar a conèixer les necessitats de l’alumnat als diferents serveis d’atenció als i a les joves. Alguns d’aquests erveis són: Espai èmfasi, Serveis socials, Programa salut i escola, Espai jove, Oficina jove del Bages, Salut comunitària, SIAD, SIE, SAI, AMPANS, etc.

No podem obviar que el context actual influeix en la realitat que viuen els i les joves a les aules. Per una banda estem sota els efectes d’una crisi socioeconòmica que va en augment i que causa situacions de desigualtat social. Aquesta crisi dibuixa un paraïgues d’incertesa que fa emergir inseguretat i que moltes vegades això es tradueix en relacions formades a partir de la desconfiança i molt polaritzades. Això també marca als i a les joves i al seu itinerari de futur. Per últim es tracta d’un moment en què l’internet i les tecnologies governen la forma de socialitzar-se i això genera un sistema de relacions complex, marcat per les aparences, l’individualisme i la competitivitat. En aquest context, ens trobem que les tutores no poden assumir les tasques d’acompanyament per poder garantitzar una atenció individualitzada, inclusiva i que afavoreixi un bon procés d’ aprenentatge.

Des del servei d’orientació realitzem tan acompanyament individual, com acompanyament grupal. Algunes de les situacions que acompanyem i/o assessorem conjuntament amb l’equip docent són: adaptacions curriculars, orientació als i a les tutores, organització i tècniques d’estudi, resolució de conflictes, derivacions a serveis i recursos especialitzats de la ciutat o comarca, recursos de gestió de l’ansietat, processos de canvi i descoberta d’un/a mateixa, acompanyament emocional i d’escolta, etc.

També s’han organitzat dos grups de suport a les necessitats acadèmiques: reforç de català per alumnat amb dificultats en l’idioma, i tècniques d’estudi i xerrades de salut sobre temes diversos. De cara a l’any vinent també hi ha diferents propostes tan per alumnat, com per a professorat. Per exemple realitzar grups de sororitat entre alumnes potenciar les relacions de suport mútu i l’autoestima i grups de relaxació i gestió de l’ansietat per ajudar a transitar els moments d’incertesa que es troba l’alumnat. Finalment hem preparat càpsules formatives per a professorat tenint en compte temes de preocupació general com són: la resolució de conflictes i el treball cooperatiu, salut emocional i empoderament de l’acció tutorial, informació sobre la llei d’estrangeria i el dol migratori, etc.

L’equip està format per 3 orientadores educatives i actualment tenim al voltant de 110 alumnes, més les dels grups de català i reforç educatiu. Cal tenir en compte que les alumnes s’adrecen al servei de forma voluntària i/o a proposta del tutor/a. I en general hi ha hagut més demandes per iniciativa pròpia que per derivació, cosa que ens fa pensar que és un servei que l’alumnat troba necessari, valora i el satisfà.

No Comments

Add your comment