Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

Servei d’assesorament

Centre públic d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Manresa

Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament. L’informe d’assessorament és un requisit previ per a la inscripció en el procediment de Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

  1. Informació-calendari sobre el Servei d’Assessorament
  2. Full de sol·licitud al Servei d’Assessorament
  3. Llistat de sol·licituds al Servei d’Assessorament del Servei FP curs 20-21
  4. Full d’inscripció al Servei d’Assessorament
  5. Llista definitiva d’aspirants admesos al Servei d’Assessorament del Servei FP curs 20-21