Seu 1 - Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
Seu 2 - Cami dels Tovots, s/n, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona
938 773 705
602 354 280
contacte@guillemcata.cat

Servei d’assesorament

Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament. L’informe d’assessorament és un requisit previ per a la inscripció en el procediment de Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

  1. Informació-calendari sobre el Servei d’Assessorament
  2. Full de sol·licitud al Servei d’Assessorament
  3. Document de llista provisional i places de reserva.
  4. Document Reclamació Assessorament.
  5. Full d’Inscripció al Servei d’Assessorament
  6. Llista definitiva d’aspirants admesos al Servei d’Assessorament del Servei FP curs 23-24