Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
93 877 37 05
contacte@guillemcata.cat

CFGS FAMÍLIA D’IMATGE PERSONAL

CFGS CARACTERITZACIÓ I MAQUILLATGE PROFESSIONAL