Seu 1 - Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
Seu 2 - Cami dels Tovots, s/n, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona
938 773 705
602 354 280
contacte@guillemcata.cat

CFGS Caracterització i maquillatge professional

Competència general

Planificar i fer el muntatge de projectes de caracterització per a mitjans audiovisuals i escènics, així com dissenyar i fer pròtesis, perruques i maquillatges socials, professionals i artístics, coordinant els mitjans tècnics i humans i respectant els criteris de qualitat, seguretat, protecció mediambiental i disseny per a tothom.

Horari de tarda: de 14:45h a 21:05h

2.000h

Hores Totals

2

Cursos acadèmics

350h

Pràctiques en el centre de treball

CONTIGUTS

CONTIGUTS

Planificació i projectes Caracterització de personatges
Maquillatge professional Efectes especials a través del maquillatge
Creació de pròtesis facials i corporals Postisseria
Perruqueria per a la caracterització Disseny digital de personatges 2D 3D
Productes de caracterització i maquillatge Projecte de caracterització i maquillatge professional
Formació i orientació laboral

SORTIDES PROFESSIONALS

SORTIDES PROFESSIONALS

Caracteritzador.
Cap de maquillatge per a mitjans audiovisuals i activitats i actuacions escèniques.
Perruquer per a caracterització.
Maquillador per a mitjans audiovisuals i activitats i actuacions escèniques.
Postisser.
Cap de caracterització
Cap de perruqueria per a espectacles i mitjans audiovisuals.
Especialista en pròtesis i efectes especials de caracterització.
Dissenyador de personatges de caracterització.
Formador tècnic en caracterització.
Tècnic comercial.

INSTAGRAM @IPGUILLEMCATA

ULTIMES NOTÍCIES CICLES

POSA’T EN CONTACTE