Rosa Sensat, 6, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
info@inskta.cat

Secretària

Centre públic d'ESO, batxillerat i cicles formatius de Manresa