Seu 1 - Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
Seu 2 - Cami dels Tovots, s/n, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona
938 773 705
602 354 280
contacte@guillemcata.cat

Reconeixement academic

És un servei que permet a les persones adultes posar en valor aquells aprenentatges que han adquirit a través de l’experiència laboral o en activitats socials i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu. El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.