Seu 1 - Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
Seu 2 - Cami dels Tovots, s/n, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona
938 773 705
602 354 280
contacte@guillemcata.cat

Programa Tècnics d’Integració Social i Educadors Socials

L’ Institut Guillem Catà  disposa de professionals d’atenció educativa amb la finalitat de garantir l’equitat en l’accés a l’educació: Tècnic d’integració social.

La contractació d’aquests professionals està cofinançat en un 40% per la Unió Europea i la resta pel Departament d’Educació això comporta el compliment d’unes mesures de publicitat i comunicació.

La incorporació de tècnics d’integració social i educador socials té com a objecte suplementar amb professionals d’atenció educativa l’activitat que es presta en els centres docents, amb la finalitat de garantir l’equitat en l’accés a l’educació.

Els objectius del Programa de tècnics d’integració social i els educadors socials cofinançat per la Unió Europea són:

–          Prevenir l’abandonament prematur i el fracàs escolar Procurar el benestar emocional dels alumnes

–          Facilitar una bona convivència en els centres educatius.

–          Contribuir a l’orientació dels alumnes

–          Fomentar la implicació de les famílies

–          Fomentar el vincle entre l’escola i el seu entorn.

–          Contribuir al desenvolupament de plans d’àmbit comunitari.

El resultat esperat del programa és reduir l’absentisme escolar i l’abandonament prematur.