Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

Preinscripcions Proves d’Accés

Centre públic d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Manresa

El Departament d’Educació convoca la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que no tenen el títol de graduat en ESO (o un altre d’equivalent a efectes d’accés a aquests ensenyaments).

Per inscriure’s a la prova cal tenir 17 anys o més (o complir-los l’any 2020).

No poden inscriure’s les persones que tenen la titulació acadèmica o els ensenyaments que permeten l’accés directe als cicles formatius de grau mitjà (ESO o equivalent, el curs específic d’accés, formació professional bàsica o un PQPI)

Avís: Totes les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i podran variar en funció de l’evolució de la pandèmia

Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020
Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)
Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020
Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020
Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020
Prova: 25 de juny de 2020. Properament us informarem l’hora de la prova
Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020
Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a contacte@inskta.cat del 9 al 13 de juliol de 2020, adjuntant full de sol·licitud on cal indicar les matèries que es volen revisar. Rebreu dia i hora per atendre la vostra reclamació mitjançant entrevista telefònica.
Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 14 de juliol de 2020

* Deu dies abans de la data de realització de la prova, si escau, es farà arribar un correu electrònic a cada aspirant per comunicar-li la seva hora de realització de convocatòria

Si has de realitzar la prova al nostre centre el correu electrònic a la bústia corporativa és : contacte@inskta.cat

Per a més informació, Al web Estudiar a Catalunya clicant el següent enllaç:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/

Per consultes sobre el procediment de proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà:
· Podeu enviar un correu electrònic a l’email del centre: contacte@inskta.cat
· Podeu trucar al telèfon 938773705 a partir del dia 13 de maig, de dilluns a divendres, en horari de matí, de 9:00h a 13.00h o en horari de tarda , de 16:00h a 20:00h

Per a més informació, Al web Estudiar a Catalunya clicant el següent enllaç:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment mitjançant un correu electrònic adreçat a la bústia corporativa del centre contacte@inskta.cat seu triat per fer la prova.

· Inscripció per fer la prova en convocatòria d’incidència: no més tard de les 12h del 29 de juny de 2020
· Llista d’ admesos i exclosos: no més tard del 30 de juny de 2020
· Prova: 2 de juliol de 2020 ( Properament es publicarà l’hora de convocatòria)

Mesures de Seguretat en cas de presentació de Documentació presencial al centre:

Només s’atendran persones amb cita prèvia

NO s’atendran persones amb cita prèvia que vinguin fora de la seva hora.

Caldrà accedir al centre amb mascareta i guants

Tan sols podrà accedir al centre una persona per preinscripció i haurà de ser el pare, mare o tutor/a legal (de l’alumne menor d’edat) o l’alumne major d’edat.

No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Us comuniquem que les notes definitives es publiquen a partir de les 10:00h del 14 de juliol de 2020.

Per veure els resultats al web del Departament cal consultar:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/consulta-resultats/

El proper dijous 25 de juny tindrà lloc les proves d’accés de GM.
Hauràs de presentar-te a l’hora indicada al centre segons el mail enviat i consultable al pdf  adjunt. És important que no arribis abans d’hora per tal d’evitar aglomeracions i entrar per la porta assignada en funció del teu cognom, ja que no podràs accedir abans.
Per tal de respectar les mesures de seguretat derivades del COVID-19, s’entrarà de manera esglaonada en dues franges horàries diferenciades: la primera a les 8:25h i la segona a les 8:40h. Tanmateix, hi haurà dues portes d’accés la porta nº 1 i porta nº2 (indicat per mail a l’aspirant i també al PDF adjunt)
Volem remarcar que durant les 4h que duraran les proves, no es permet menjar ni es farà cap descans entre prova i prova, per un tema de seguretat i higiene.
El telèfon mòbil ha de romandre guardat en tot moment.
Cal llegir les instruccions atentament pel dia de la prova que trobareu al pdf adjunt.

HORA CONVOCATORIA PROVES ACCÉS I ALTRES INFORMACIONS