Seu 1 - Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
Seu 2 - Cami dels Tovots, s/n, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona
938 773 705
602 354 280
contacte@guillemcata.cat

Inscripcions Proves d’Accés a grau mitjà

Les proves es realitzaran a l’edifici Catà-La Font ubicat al C/ Rosa Sensat, 6-8 de Manresa

Ubicació

Sol·licitud exempcionsFins el 6 de març
Inscripciódel 7 (a partir de les 9h) al 18 de març
Persones amb necessitats específiques
(Un cop inscrites han de fer arribar a Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona, la documentació justificativa de les causes que motiven la petició)
del 8 al 25 de març
Últim dia de pagament de la taxa19 de març (abans de les 22h)
Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses i de les exempcions atorgadesa partir del 2d’abril
Presentació de la documentació complementària a l’institut (reclamacions)
(mitjançant el correu electrònic contacte@guillemcata.cat, adjuntant una fotografia del DNI)
del 3 al 16 d’abril
Publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses i de les exempcions atorgadesa partir del 23 d’abril
Prova7 de maig
Publicació de les qualificacions provisionalsa partir del 24 de maig
Reclamacions de les qualificacions
(mitjançant el correu electrònic contacte@guillemcata.cat, adjuntant una fotografia del DNI)
del 27 al 29 de maig
Publicació de les qualificacions definitivesa partir del 31 de maig
Emissió de certificatsa partir del 3 de juny

El Departament d’Educació convoca la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que no tenen el títol de graduat en ESO (o un altre d’equivalent a efectes d’accés a aquests ensenyaments).

Per inscriure’s a la prova cal tenir 17 anys o més (o complir-los l’any 2024).

No poden inscriure’s les persones que tenen la titulació acadèmica o els ensenyaments que permeten l’accés directe als cicles formatius de grau mitjà (ESO o equivalent, el curs específic d’accés, formació professional bàsica o un PQPI)

Les aules s’assignaran el dia de la prova a les 15:30h.

GrauDataHorariMotiu
Mitjà7 de maig de 2024De 15:30 a 16:00hVerificació identitat aspirants
Mitjà7 de maig de 2024De 16:00 a 18:00h1r BLOC: Part comunicativa i social
Mitjà7 de maig de 2024De 18:00 a 18:30hDescans
Mitjà7 de maig de 2024De 18:30 a 20:30h2n BLOC: Part cientificotecnològica i part matemàtica

Totes les aspirants han de portar bolígraf blau o negre. A més per algunes matèries caldrà portar el material específic detallat a continuació. Cada persona aspirant ha de portar el seu material, ja que no es permet demanar-lo a d’altres aspirants.

MatèriaMaterial específic
Competència en llengua catalanaCap material específic
Competència en llengua castellanaCap material específic
Competència en llengua estrangera anglesaCap material específic
Competència en llengua estrangera francesaCap material específic
Competència social i ciutadanaCalculadora
Competència matemàticaLlapis
Goma d’esborrar
Regle
Escaire
Transportador d’angles
Tres llapis de colors diferents
Calculadora
Competència d’interacció amb el món físicCalculadora
Competència en tecnologiesCalculadora

 

Cognoms i nomTipus membre 
GALVEZ JODAR, LidiaPresidenta
GINESTA BOIXADERA, ÀngelsSecretària 
FARRAS BELLA, Maria MercèVocal 1Llengua catalana
OSUNA GONZALEZ, VeronicaVocal 2Llengua castellana
CARULLA BATALLE, RocVocal 3Matemàtiques
ARUMI NOVELLAS, NúriaVocal 4Llengua estrangera -anglès-
VILA GUBIANAS, MercèVocal 5Tecnologies
CANO NIETO, SilviaVocal 6Llengua estrangera -francès-
NOTARIO AYNOS, Maria del MarVocal 7Interacció en el mon físic
SOTO RUIZ, Joan MariaVocal 8Competència social i ciutadana

La sol·licitud de revisió de notes s’ha d’enviar al correu electrònic: contacte@guillemcata.cat juntament amb una fotografia de les dues cares del document identificatiu amb què us heu inscrit a les proves d’accés (DNI, NIE o passaport).

Rebreu resposta de la comissió avaluadora confirmant que hem rebut la vostra petició, i se us informarà de la resolució.

La presentació de la documentació es pot fer des de les 9:00h del 27 de maig a les 16:30h del 29 de maig

Sol·licitud revisió de notes

Per consultes sobre el procediment de proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà:
· Podeu enviar un correu electrònic a l’email del centre: contacte@guillemcata.cat
· Podeu trucar al telèfon 938773705
· Presencialment en horari d’oficina de 9h a 14h de dilluns a divendres.

Per a més informació, al web Estudiar a Catalunya clicant el següent enllaç:
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/proves/proves-acces/fp/fp-gm/