Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

Preinscripcions Proves d’Accés

El Departament d’Educació convoca la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que no tenen el títol de graduat en ESO (o un altre d’equivalent a efectes d’accés a aquests ensenyaments).

Per inscriure’s a la prova cal tenir 17 anys o més (o complir-los l’any 2021).

No poden inscriure’s les persones que tenen la titulació acadèmica o els ensenyaments que permeten l’accés directe als cicles formatius de grau mitjà (ESO o equivalent, el curs específic d’accés, formació professional bàsica o un PQPI)

Avís: Totes les dates proposades són provisionals i podran variar en funció de l’evolució de la pandèmia

Inscripció: del 15 (a partir de les 9 h) al 25 de març de 2021

Pagament de la taxa: fins al 26 de març de 2021 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos i de les exempcions atorgades: a partir del 13 d’abril de 2021

Presentació de la documentació mitjançant correu electrònic premat@inskta.cat (cal adjuntar fotografia del DNI): del 14 al 27 d’abril de 2021

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 30 d’abril de 2021

Prova: 5 de maig de 2021.

Verificació de la identitat dels aspirants Consulteu la porta d’accés i l’aula

15:20h Alumnes assignats a l’aula 0.0 i CAN1
15:30h Alumnes assignats a l’aula 0.15 i SA2
16:00h Primer bloc: parts comunicativa i social
18:00h Descans
18:30h Segon bloc: parts cientificotecnològica i matemàtica

Qualificacions provisionals: a partir del 21 de maig de 2021

Termini per presentar reclamacions mitjançant correu electrònic a premat@inskta.cat del 24 al 26 de maig de 2021, adjuntant full de sol·licitud on cal indicar les matèries que es volen revisar. Rebreu dia i hora per atendre la vostra reclamació mitjançant entrevista telefònica.

Qualificacions definitives: 28 de maig de 2021

Emissió de certificats: a partir del 31 de maig de 2021

Per a més informació, al web Estudiar a Catalunya clicant el següent enllaç:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/

Per consultes sobre el procediment de proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà:
· Podeu enviar un correu electrònic a l’email del centre: premat@inskta.cat
· Podeu trucar al telèfon 938773705

Per a més informació, al web Estudiar a Catalunya clicant el següent enllaç:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/

Disponible a partir del 13 d’abril del 2021