Seu 1 - Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
Seu 2 - Cami dels Tubots, s/n, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona
93 877 37 05
contacte@guillemcata.cat

Inscripcions Proves d’Accés a grau mitjà

El Departament d’Educació convoca la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que no tenen el títol de graduat en ESO (o un altre d’equivalent a efectes d’accés a aquests ensenyaments).

Per inscriure’s a la prova cal tenir 17 anys o més (o complir-los l’any 2023).

No poden inscriure’s les persones que tenen la titulació acadèmica o els ensenyaments que permeten l’accés directe als cicles formatius de grau mitjà (ESO o equivalent, el curs específic d’accés, formació professional bàsica o un PQPI)

Grau Data Horari Motiu
Mitjà 3 de maig de 2023 De 15:30 a 16:00h Verificació identitat aspirants
Mitjà 3 de maig de 2023 De 16:00 a 18:00h 1r BLOC: Part comunicativa i social
Mitjà 3 de maig de 2023 De 18:00 a 18:30h Descans
Mitjà 3 de maig de 2023 De 18:30 a 20:30h 2n BLOC: Part cientificotecnològica i part matemàtica
Inscripciódel 7 (a partir de les 9h) al 20 de març
Persones amb necessitats específiques
(Un cop inscrites han de fer arribar a Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona, la documentació justificativa de les causes que motiven la petició)
del 7 al 24 de març
Últim dia de pagament de la taxa21 de març (abans de les 22h)
Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses i de les exempcions atorgadesa partir del 31 de març
Presentació de la documentació complementària a l’institut (reclamacions)
(mitjançant el correu electrònic contacte@guillemcata.cat, adjuntant una fotografia del DNI)
del 11 al 24 d’abril
Publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses i de les exempcions atorgadesa partir del 26 d’abril
Prova3 de maig
Publicació de les qualificacions provisionalsa partir del 16 de maig
Reclamacions de les qualificacions
(mitjançant el correu electrònic contacte@guillemcata.cat, adjuntant una fotografia del DNI)
del 17 al 19 de maig
Publicació de les qualificacions definitivesa partir del 23 de maig
Emissió de certificatsa partir del 24 de maig

Per consultes sobre el procediment de proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà:
· Podeu enviar un correu electrònic a l’email del centre: contacte@guillemcata.cat
· Podeu trucar al telèfon 938773705
· Presencialment en horari d’oficina de 9h a 14h de dilluns a divendres.

Per a més informació, al web Estudiar a Catalunya clicant el següent enllaç:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/

La sol·licitud de revisió de notes s’ha d’enviar al correu electrònic: contacte@guillemcata.cat juntament amb una fotografia de les dues cares del document identificatiu amb què us heu inscrit a les proves d’accés (DNI, NIE o passaport).

Rebreu resposta de la comissió avaluadora confirmant que hem rebut la vostra petició, i se us informarà de la resolució.

La presentació de la documentació es pot fer des de les 9:00h del 17 de maig a les 16:30h del 19 de maig

Sol·licitud revisió de notes

Relació de membres de la CA

Cognoms i nomTipus membre 
GÁLVEZ JODAR, LídiaPresidenta
GINESTÀ BOIXADERA, ÀngelsSecretària 
FARRAS BELLA, MªMercèVocal 1Llengua catalana
OSUNA GONZÁLEZ, VerónicaVocal 2Llengua castellana
CARULLA BATALLE, RocVocal 3Matemàtiques
SANLLEHÍ PLA, ImmaculadaVocal 4Llengua estrangera -anglès-
NOTARIO AYNOS, Luis MiguelVocal 5Tecnologies
CANO NIETO, SílviaVocal 6Llengua estrangera -francès-
ESPINALT FONT, MarcVocal 7Interacció en el mon físic
SOTO RUIZ, Joan MariaVocal 8Competència social i ciutadana

Totes les aspirants han de portar bolígraf blau o negre. A més per algunes matèries caldrà portar el material específic detallat a continuació. Cada persona aspirant ha de portar el seu material, ja que no es permet demanar-lo a d’altres aspirants.

MatèriaMaterial específic
Competència en llengua catalanaCap material específic
Competència en llengua castellanaCap material específic
Competència en llengua estrangera anglesaCap material específic
Competència en llengua estrangera francesaCap material específic
Competència social i ciutadanaCalculadora
Competència matemàticaLlapis
Goma d’esborrar
Regle
Escaire
Transportador d’angles
Tres llapis de colors diferents
Calculadora
Competència d’interacció amb el món físicCalculadora
Competència en tecnologiesCalculadora