Seu 1 - Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
Seu 2 - Cami dels Tovots, s/n, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona
938 773 705
602 354 280
contacte@guillemcata.cat

Preinscripcions PFI

Accedir a la sol·licitud de preinscripció

Recordatori: La sol·licitud i la documentació necessària s’ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc. 

Documentació identificativa – Tots els sol·licitants han de presentar la següent documentació a secretaria:

  • El full de sol·licitud (disponible a partir del 2 de maig) emplenat i signat.
  • DNI, NIE (per les dues cares) o passaport vigent. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.
  • Si el sol·licitant és menor d’edat també ha de presentar:
  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
    Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a), NIE o passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • De manera excepcional, es poden acreditar les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.
  • Per acreditar la condició de discapacitat s’ha de presentar un certificat dels serveis de valoració i orientació a persones amb discapacitat (CAD) del Departament de Drets Socials o bé un informe de l’EAP en què s’indiqui l’existència d’indicis raonables que l’alumne presenta discapacitat.
Publicació de l’oferta inicial30 d’abril
Presentació de les sol·licitudsdel 2 al 9 de maig
Entrevistes d’orientació i valoraciódel 2 al 23 de maig
Llistes amb la puntuació provisional27 de maig
Reclamacionsdel 27 de maig al 3 de juny
Llistes amb la puntuació definitiva6 de juny
Llista ordenada11 de juny
Ampliació de peticions de preinscripció per l’alumnat sense plaça assignadadel 19 al 21 de juny
Publicació de l’oferta final 1 de juliol
 Llista d’alumnat admès i, si escau, de la llista d’espera1 de juliol

MATRÍCULA del 2 al 8 de juliol

Un cop es publiqui la llista d’alumnat admès, us enviarem des de l’adreça matricula@guillemcata.cat, tota la informació de com formalitzar la matrícula en el correu electrònic que vau informar a la preinscripció.

Podeu enviar un correu electrònic a l’email: contacte@guillemcata.cat

Podeu trucar al telèfon 938773705

Per a més informació consulteu la web de preinscripció clicant el següent enllaç: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/informat/calendari/

Publicació de l’oferta inicial28 d’abril
Entrevistes d’orientació i valoraciódel 2 al 23 de maig
Llistes amb la puntuació provisional25 de maig
Reclamacionsdel 26 de maig al 2 de juny
Llistes amb la puntuació definitiva8 de juny
Oferta final de places28 de juny
Llista d’alumnes admesos i, si escau, de la llista d’espera28 de juny

PERÍODE DE MATRÍCULA DEL 3 AL 14 DE JULIOL

Hi poden accedir joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’ESO sense obtenir-ne el títol i que en el moment d’iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Podeu enviar un correu electrònic a l’e-mail: pfi@inskta.cat

Podeu trucar al telèfon 938773705

Per a més informació, consulteu la web de preinscripció clicant el següent enllaç:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/inici/