Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
93 877 37 05
contacte@guillemcata.cat

PREINSCRIPCIÓ CFGM | PROCÉS 2

- Sol·licitud de preinscripció tancada -

Sol·licitud de preinscripció 

La sol·licitud de preinscripció de grau mitjà, del procés 2, es pot fer del 17 al 23 de maig.

Presentació de documentació fins el 24 de maig.

Accedir a la sol·licitud

Disponible a partir del 17 de maig
Publicació de l’oferta inicial 19 d’abril
Llistes amb la puntuació provisional  9 de juny
Reclamacions (utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions) del 9 al 16 de juny
Llistes amb la puntuació definitiva  22 de juny
Llista ordenada 28 de juny
Oferta final de places 7 de juliol
Llista d’alumnes admesos i, si escau, de la llista d’espera 15 de juliol

PERÍODE DE MATRÍCULA DEL 18 AL 22 DE JULIOL

Un cop es publiqui la llista d’alumnat admès, us enviarem des de l’adreça matricula@guillemcata.cat, tota la informació de com formalitzar la matrícula en el correu electrònic que vau informar a la preinscripció.

Podeu enviar un correu electrònic a l’e-mail: contacte@guillemcata.cat

Podeu trucar al telèfon 938773705

Per a més informació consulteu la web de preinscripció clicant el següent enllaç:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/

Publicació de l’oferta inicial 19 d’abril
Llistes amb la puntuació provisional  9 de juny
Reclamacions (utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions) del 9 al 16 de juny
Llistes amb la puntuació definitiva  22 de juny
Llista ordenada 28 de juny
Oferta final de places 7 de juliol
Llista d’alumnes admesos i, si escau, de la llista d’espera 15 de juliol

PERÍODE DE MATRÍCULA DEL 18 AL 22 DE JULIOL

Un cop es publiqui la llista d’alumnat admès, us enviarem des de l’adreça matricula@guillemcata.cat, tota la informació de com formalitzar la matrícula en el correu electrònic que vau informar a la preinscripció.

Els alumnes en llista d’espera estan convocats el 26 de JULIOL a les 9:45h.

(Cal portar DNI i certificat de la nota mitjana del requisit d’accés)

La gestió s’iniciarà a les 10h. L’alumnat que no hagi arribat a l’hora indicada, no es tindrà en compte.

Matrícula dels alumnes admesos de la llista d’espera 26 i 27 de juliol.