Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

Preinscripcions ESO

Centre públic d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Manresa

INFORMACIÓ SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ A L’ESO
(del dia 13 de maig fins el 22 de maig)

Totes aquelles famílies que aquest curs 2019-2020 tenen un/a fill/a escolaritzat al centre a 1r, 2n o 3r d'ESO NO HA DE FER la sol·licitud de preinscripció.

Sí hauran de fer la confirmació de plaça (matriculació) per al curs vinent 2020-21 del 25 de juny al dia 1 de juliol seguint les instruccions facilitades per correu pel/per la corresponent tutor/a.

- Els alumnes de 4t d'ESO que el curs vinent cursaran batxillerat al mateix centre, tenen plaça reservada (només si volen canviar de centre, hauran de fer la preinscripció, del 27 de maig al 3 de juny). 

- Els alumnes de 4t d'ESO que el curs vinent cursaran un cicle formatiu de grau mitjà (en qualsevol centre), hauran de fer la preinscripció del 2 al 8 de juny.

Aquestes dates poden variar depenent dels canvis que es puguin produir per part del Departament d'Educació, però en cap cas alterarà el concepte de reserva de plaça per al curs vinent, s'informarà del procés formal per la confirmació de la plaça reservada pel curs 2020-21 mitjançant la web.

1.- Es prorroga la validesa dels títols de família nombrosa i família monoparental   per 1 any a aquells que caduquin entre l' 1 de novembre de 2019 i 31 de maig de 2020. ( Resolució TSF/819/2020 de 7 d'abril . DOGC núm. 8106 de 8/4/2020 .

2.- Les persones que disposin de la Targeta d'Identitat d'Estranger ( TIE ) ja poden demanar l'IdCat Mòbil per realitzar tràmits telemàticament. Fins ara, només podien sol.licitar l'alta les persones amb DNI.

3.- També es prorroga la validesa del DNI i TIE (Reial Decret llei 8/2020 de 17 de març, de mesures vigents extraordinàries)

4. Relacionat amb l’assignació de places

Quan l'oferta de places és inferior al nombre de sol·licituds de plaça, l'assignació d'aquestes es fa d'acord amb el que estableix el punt 5 de la Resolució.

Als germans que sol·liciten ser admesos en un mateix centre i per un mateix nivell a l'educació infantil o als ensenyaments obligatoris i així ho fan constar a la sol·licitud, se'ls assigna el mateix número per al desempat regulat al punt 7 d'aquesta Resolució.

5. Una vegada formulada la sol·licitud, aquesta es pot modificar (sempre dintre del període de presentació de sol·licitud) per modificar els criteris de prioritat o l'ordre dels centres sol·licitats. Modificades les dades, s'obté un nou resguard de la sol·licitud, que caldrà enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció (especificar en l'assumpte que es tracta d'una modificació de la sol·licitud). En el cas que es canviï el centre demanat en primera opció, caldrà enviar novament la documentació escanejada o fotografiada i enviar un correu electrònic a la bústia oficial del centre en què s'havia presentat la sol·licitud original indicant que s'ha optat anul·lar la sol·licitud. La darrera modificació és la que és considera vàlida."

 

Altres dates del calendari

 

  • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020

  • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020

  • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020

  • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h

  • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020

  • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020

  • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020

  • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

Centres adscrits a l’institut Guillem Catà

08017992 Escola Montserrat (Sant Salvador de Guardiola)
08020097 Escola Pare Algué (Manresa)
08020127 Escola Bages (Manresa)
08038181 Escola Serra i Húnter (Manresa)
08039318 Escola Puigberenguer (Manresa)
08043759  L'Espill (Manresa)
08059755 Escola La Font (Manresa)
08063898 Escola La Sèquia (Manresa)
08064741 Escola Ítaca (Manresa)

Podeu enviar un correu electrònic a l’email del centre: contacte@inskta.cat

Podeu trucar al telèfon 938773705 de dilluns a divendres, en horari de matí, de 9:00h a 13.00h.

Per a més informació, Al web Estudiar a Catalunya clicant el següent enllaç:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/