Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

Preinscripcions Batxillerat

Centre públic d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Manresa

INFORMACIÓ SOBRE LA MATRICULACIÓ A BATXILLERAT

– Els alumnes de 1r curs de batxillerat, o que hagin de repetir curs, o de 2n curs que no finalitzin batxillerat, tenen plaça reservada per al curs vinent, sempre que formalitzin la matrícula del 8 al 14 de juliol.

– Els alumnes que finalitzin batxillerat, i que el curs vinent vulguin cursar un cicle de grau superior (en qualsevol centre), hauran de fer la preinscripció del 10 al 17 de juny.

Aquestes dates poden variar depenent dels canvis que es puguin produir per part del Departament d’Educació, però en cap cas alterarà el concepte de reserva de plaça per al curs vinent, s’informarà del procés formal per la confirmació de la plaça reservada pel curs 2020-21 mitjançant la web.

Mesures de Seguretat en cas de presentació de Documentació presencial al centre:

Només s’atendran persones amb cita prèvia 

NO s’atendran persones amb cita prèvia que vinguin fora de la seva hora.

Caldrà accedir al centre amb mascareta i guants 

Tan sols podrà accedir al centre una persona per preinscripció i haurà de ser el pare, mare o tutor/a legal (de l’alumne menor d’edat) o l’alumne major d’edat.

No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació. 

– Es prorroga la validesa dels títols de família nombrosa i família monoparental   per 1 any a aquells que caduquin entre l’ 1 de novembre de 2019 i 31 de maig de 2020. ( Resolució TSF/819/2020 de 7 d’abril . DOGC núm. 8106 de 8/4/2020 .

– Les persones que disposin de la Targeta d’Identitat d’Estranger ( TIE ) ja poden demanar l’IdCat Mòbil per realitzar tràmits telemàticament. Fins ara, només podien sol.licitar l’alta les persones amb DNI.

– També es prorroga la validesa del DNI i TIE (Reial Decret llei 8/2020 de 17 de març, de mesures vigents extraordinàries)

 Relacionat amb l’assignació de places

Quan l’oferta de places és inferior al nombre de sol·licituds de plaça, l’assignació d’aquestes es fa d’acord amb el que estableix el punt 5 de la Resolució.

Una vegada formulada la sol·licitud, aquesta es pot modificar (sempre dintre del període de presentació de sol·licitud) per modificar els criteris de prioritat o l’ordre dels centres sol·licitats. Modificades les dades, s’obté un nou resguard de la sol·licitud, que caldrà enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció (especificar en l’assumpte que es tracta d’una modificació de la sol·licitud). En el cas que es canviï el centre demanat en primera opció, caldrà enviar novament la documentació escanejada o fotografiada i enviar un correu electrònic a la bústia oficial del centre en què s’havia presentat la sol·licitud original indicant que s’ha optat anul·lar la sol·licitud. La darrera modificació és la que és considera vàlida.”

Altres dates del calendari

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.


• Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 15 de juny de 2020
• Presentació de reclamacions: del 16 al 18 de juny de 2020
• Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny de 2020
• Sorteig del número de desempat: 23 de juny de 2020, a les 11 hores
• Llista ordenada definitiva: 26 de juny de 2020
• Oferta final de places escolars: 7 de juliol de 2020
• Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020

Matrícula
• Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 8 al 14 de juliol de 2020, ambdós inclosos
• Termini perquè els alumnes pendents de l’avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 8 al 14 de juliol de 2020
• Alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació de setembre: del 7 al 10 de setembre de 2020

 

Podeu enviar un correu electrònic a l’email del centre:  contacte@inskta.cat

Podeu trucar al telèfon 938773705 de dilluns a divendres, en horari de matí, de 9:00h a 13.00h.

Per a més informació , Al web Estudiar a Catalunya clicant el següent enllaç:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/

– Els alumnes de 1r curs de batxillerat, o que hagin de repetir curs, o de 2n curs que no finalitzin batxillerat, tenen plaça reservada per al curs vinent, sempre que formalitzin la matrícula del 8 al 14 de juliol.

– Els alumnes que finalitzin batxillerat, i que el curs vinent vulguin cursar un cicle de grau superior (en qualsevol centre), hauran de fer la preinscripció del 10 al 17 de juny.

Aquestes dates poden variar depenent dels canvis que es puguin produir per part del Departament d’Educació, però en cap cas alterarà el concepte de reserva de plaça per al curs vinent, s’informarà del procés formal per la confirmació de la plaça reservada pel curs 2020-21 mitjançant la web.

-Presentació de la sol.licitud (del dia 27 de maig fins el 3 de juny)

Per alumnes menors d’edat, que el pare o mare tingui l’ Idcat Mòbil (podeu donar-vos d’alta mitjançant l’enllaç https://idcatmobil.seu.cat ) o Certificat Digital. En aquest cas, cal tenir també el núm. IDALU (Núm. identificador de l’alumne/a) que el podeu consultar a l’enllaç: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne?moda=1

  Per alumnes majors d’edat que tinguin Idcat Mòbil (podeu donar-vos d’alta mitjançant l’enllaç https://idcatmobil.seu.cat ) o Certificat Digital. En aquest cas, cal tenir també el núm. IDALU (Núm. identificador de l’alumne/a) que el podeu consultar a l’enllaç: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne?moda=1

  Cal emplenar la sol.licitud a través de l’enllaç de la web Estudiar a Catalunya 

 http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat i després cliclar ENVIAR.

   Heu de llegir el resguard de sol.licitud de preinscripció on us informarà si heu d’enviar al centre inscrit en primera opció alguna documentació (Renda garantida, discapacitat, família nombrosa, certificat nota mitjana d’ESO, homologació de títol,…)

En el cas que us indiqui que heu de presentar alguna documentació, ho podeu fer:

  • Generalment, enviant un correu electrònic a contacte@inskta.cat si aquest és el centre que heu demanat en primera opció, adjuntant el resguard de sol.licitud i la documentació* escanejada o fotografiada. Després rebreu un correu del centre conforme l’ha rebut per a què en tingueu constància, o

Excepcionalment, de forma presencial al centre. En aquest cas, cal demanar una  cita prèvia trucant a partir del 25 de maig al telèfon 938773705 de dilluns a divendres , en horari de matí , de 9:00h a 13.00h o en horari de tarda, de 16:00h a 20:00h. També es pot demanar cita prèvia abans de l’inici i durant el termini establert, mitjançant un aplicatiu informàtic on podeu accedir a través d’un enllaç que us annexaren quan estigui operatiu l’aplicatiu.

El període d’aquesta presentació de documentació finalitza el dia 4 de juny

Publicació de la llista provisional de barem  (el dia 15 de juny)

 a la web del centre  www.guillemcata.cat i a la web Estudiar a Catalunya a través del següent enllaç

 http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/

-Reclamacions a la llista de barem provisional (del  16 al 18 de juny) 

La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional es farà: 

  • de manera general, mitjançant l’enviament del full de reclamació a l’email contacte@inskta.cat si aquest és el centre demanat en primera opció. En aquest cas, el centre us enviarà un correu de resposta com a justificant de recepció de la vostra reclamació. Full de reclamació

Excepcionalment, de forma presencial al centre. En aquest cas, cal demanar una  cita prèvia trucant a partir del 16 al 17 de juny al telèfon 938773705 de dilluns a divendres , en horari de matí , de 9:00h a 13.00h o en horari de tarda, de 16:00h a 20:00h. També es pot demanar cita prèvia mitjançant un aplicatiu informàtic on podeu accedir a través d’un enllaç que us annexaren quan estigui operatiu l’aplicatiu.

Presentació de la sol.licitud:

-Per aquelles famílies o alumnes que tinguin dificultats en fer la sol.licitud electrònica, sense cap sistema d’identificació electrònica, alumnes de fora de Catalunya o alumnes de Catalunya no escolaritzats a partir del curs 2015-16.

Cal emplenar la sol.licitud amb totes les dades a través de l’enllaç de la web Estudiar a Catalunya
 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat   i després clicar ENVIAR.

-Cal presentar el resguard de la sol.licitud i la documentació que se us indiqui en el resguard. Ho podeu fer:

  • Generalment, enviant un correu electrònic a contacte@inskta.cat si aquest és el centre que heu demanat en primera opció, adjuntant el resguard de sol.licitud i la documentació* escanejada o fotografiada. Després rebreu un correu del centre conforme l’ha rebut per a què en tingueu constància, o
  • Excepcionalment, de forma presencial al centre. En aquest cas, cal demanar una  cita prèvia trucant a partir del 25 de maig al telèfon 938773705 de dilluns a divendres , en horari de matí , de 9:00h a 13.00h o en horari de tarda, de 16:00h a 20:00h. També es pot demanar cita prèvia abans de l’inici i durant el termini establert, mitjançant un aplicatiu informàtic on podeu accedir a través del següent enllaç.

El període d’aquesta presentació de documentació finalitza el dia 4 de juny

Publicació de la llista provisional de barem  (el dia 15 de juny)

 a la web del centre  www.guillemcata.cat i a la web Estudiar a Catalunya a través del següent enllaç

 http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/

-Reclamacions a la llista de barem provisional (del  16 al 18 de juny) 

La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional es farà: 

  • de manera general, mitjançant l’enviament del full de reclamació a l’email contacte@inskta.cat si aquest és el centre demanat en primera opció. En aquest cas, el centre us enviarà un correu de resposta com a justificant de recepció de la vostra reclamació. Full de reclamació

Excepcionalment, de forma presencial al centre. En aquest cas, cal demanar una  cita prèvia trucant a partir del 16 al 17 de juny al telèfon 938773705 de dilluns a divendres , en horari de matí , de 9:00h a 13.00h o en horari de tarda, de 16:00h a 20:00h. També es pot demanar cita prèvia mitjançant un aplicatiu informàtic on podeu accedir a través d’un enllaç que us annexaren quan estigui operatiu l’aplicatiu.

Mesures de Seguretat en cas de presentació de Documentació presencial al centre:

Només s’atendran persones amb cita prèvia 

NO s’atendran persones amb cita prèvia que vinguin fora de la seva hora.

Caldrà accedir al centre amb mascareta i guants 

Tan sols podrà accedir al centre una persona per preinscripció i haurà de ser el pare, mare o tutor/a legal (de l’alumne menor d’edat) o l’alumne major d’edat.

No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació. 

– Es prorroga la validesa dels títols de família nombrosa i família monoparental   per 1 any a aquells que caduquin entre l’ 1 de novembre de 2019 i 31 de maig de 2020. ( Resolució TSF/819/2020 de 7 d’abril . DOGC núm. 8106 de 8/4/2020 .

– Les persones que disposin de la Targeta d’Identitat d’Estranger ( TIE ) ja poden demanar l’IdCat Mòbil per realitzar tràmits telemàticament. Fins ara, només podien sol.licitar l’alta les persones amb DNI.

– També es prorroga la validesa del DNI i TIE (Reial Decret llei 8/2020 de 17 de març, de mesures vigents extraordinàries)

 Relacionat amb l’assignació de places

Quan l’oferta de places és inferior al nombre de sol·licituds de plaça, l’assignació d’aquestes es fa d’acord amb el que estableix el punt 5 de la Resolució.

Una vegada formulada la sol·licitud, aquesta es pot modificar (sempre dintre del període de presentació de sol·licitud) per modificar els criteris de prioritat o l’ordre dels centres sol·licitats. Modificades les dades, s’obté un nou resguard de la sol·licitud, que caldrà enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció (especificar en l’assumpte que es tracta d’una modificació de la sol·licitud). En el cas que es canviï el centre demanat en primera opció, caldrà enviar novament la documentació escanejada o fotografiada i enviar un correu electrònic a la bústia oficial del centre en què s’havia presentat la sol·licitud original indicant que s’ha optat anul·lar la sol·licitud. La darrera modificació és la que és considera vàlida.”

Altres dates del calendari

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.


• Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 15 de juny de 2020
• Presentació de reclamacions: del 16 al 18 de juny de 2020
• Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny de 2020
• Sorteig del número de desempat: 23 de juny de 2020, a les 11 hores
• Llista ordenada definitiva: 26 de juny de 2020
• Oferta final de places escolars: 7 de juliol de 2020
• Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020

Matrícula
• Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 8 al 14 de juliol de 2020, ambdós inclosos
• Termini perquè els alumnes pendents de l’avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 8 al 14 de juliol de 2020
• Alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació de setembre: del 7 al 10 de setembre de 2020

 

Podeu enviar un correu electrònic a l’email del centre:  contacte@inskta.cat

Podeu trucar al telèfon 938773705 a partir del dia 27 de maig, de dilluns a divendres, en horari de matí, de 9:00h a 13.00h o en horari de tarda , de 16:00h a 20:00h

Per a més informació , Al web Estudiar a Catalunya clicant el següent enllaç:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/