Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
93 877 37 05
contacte@guillemcata.cat

Preinscripcions Batxillerat

Accedir a la sol·licitud electrònica

(IdCat, Certificat digital i GICAR)

Accedir a la sol·licitud amb suport informàtic

- Sol·licitud de preinscripció tancada -

– Els alumnes de 1r curs de batxillerat, o que hagin de repetir curs, o de 2n curs que no finalitzin batxillerat, no han de fer preinscripció, han de formalitzar la matrícula del 17 al 22 de juny.

– Els alumnes que finalitzin batxillerat, i que el curs vinent vulguin cursar un cicle de grau superior (en qualsevol centre), hauran de fer la preinscripció del 25 al 31 de maig.

Els alumnes de 4t d’ESO que el curs vinent cursaran batxillerat al mateix centre, NO HAN DE FER preinscripció, tenen plaça reservada.

Publicació de l’oferta inicial19 d’abril
Llistes amb la puntuació provisional23 de maig
Reclamacions de la puntuació provisional
(utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions)
del 23 al 30 de maig
Llistes amb la puntuació definitiva3 de juny
Publicació de la llista ordenada9 de juny
Publicació de l’oferta final21 de juny
Publicació de les llistes d’alumnat admès
i, si escau, de la llista d’espera
22 de juny

PERÍODE DE MATRÍCULA 

Alumnes amb plaça assignada23 al 29 de juny
Alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació de setembre5 al 7 de setembre

Un cop es publiqui la llista d’alumnat admès, us enviarem des de l’adreça matricula@guillemcata.cat, tota la informació de com formalitzar la matrícula en el correu electrònic que vau informar a la preinscripció.

Podeu enviar un correu electrònic a l’email del centre:  contacte@guillemcata.cat

Podeu trucar al telèfon 938773705 

Per a més informació, al web Estudiar a Catalunya clicant el següent enllaç:

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/inici/