Seu 1 - Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
Seu 2 - Cami dels Tovots, s/n, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona
938 773 705
602 354 280
contacte@guillemcata.cat

PLACES D’OFERTA SINGULAR

Es tracta de garantir l’admissió dels alumnes que hagin sol·licitat accedir en grup en centres amb una concentració d’alumnat amb necessitats educatives específiques, com a mesura excepcional per fomentar la demanda heterogènia i revertir la situació de segregació d’acord amb aquesta oferta.

Si voleu més informació, contacteu amb l’Oficina Municipal d’Escolarització (938 75 24 85) o amb les oficines del nostre centre (938773705)