Seu 1 - Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
Seu 2 - Cami dels Tovots, s/n, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona
938 773 705
602 354 280
contacte@guillemcata.cat

Oficines

Oficines

Les oficines de l’Institut gestiona els expedients acadèmics de l’alumnat, la preinscripció i matrícula, les actes d’avaluació, les certificacions de notes, els títols acadèmics, etc. Els alumnes i/o els pares es poden adreçar a les oficines quan vulguin fer la preinscripció o matrícula d’un curs, quan necessitin una certificació, o quan vulguin sol•licitar el títol d’uns estudis ja superats.

Per fer alguns d’aquests tràmits disposeu dels formularis emplenables en aquesta mateixa web.