Seu 1 - Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
Seu 2 - Cami dels Tovots, s/n, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona
938 773 705
602 354 280
contacte@guillemcata.cat

IFE – AUXILIAR EN CURA D’ANIMALS I ESPAIS VERDS

Els itineraris formatius específics (IFE) són ensenyaments professionals que s’adrecen a alumnes  amb edats compreses entre els 16 i 20 anys en el primer curs, i que tinguin reconegut informe amb necessitats educatives especials associat a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada. El seu objectiu és oferir atenció educativa, a l’etapa postobligatòria, segons les necessitats individuals i les capacitats i habilitats pròpies.

S’hi pot accedir amb i sense graduat d’educació secundària.

Horari de matí: de 08:00h a 14:30h

3.360h

Hores Totals

4

Curs acadèmic

385h

Pràctiques en el centre de treball

Matí

Torn

AUXILIAR EN CURA D’ANIMALS I ESPAIS VERDS

AUXILIAR EN TREBALLS DE FUSTERIA I INSTAL·LACIÓ DE MOBLES

La finalitat d’aquests ensenyaments és que els i les alumnes incrementin l’autonomia personal i assoleixin les competències professionals que els facilitin la transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral.

CONTIGUTS

CONTIGUTS

Mòduls de formació professionalMòduls de formació general
Operacions bàsiques d’atenció als animalsVida saludable i cura d’un mateix

Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria

Comunicació i relacions interpersonals
Operacions auxiliars de manteniment i higiene en instal·lacions ramaderesViure en entorns propers
Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i zones verdesÚs d’establiments i serveis
Formació en empresaOrganització personal
 Activitats comunitàries
 Participació ciutadana
 Iniciació a l’activitat laboral
 Organització de les empreses
 Món laboral
 Desenvolupament en el lloc de treball

CONTINUÏTAT

ÚLTIMES NOTÍCIES CICLES

ULTIMES NOTÍCIES CICLES

POSA’T EN CONTACTE

POSA’T EN CONTACTE