Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

Família de Sanitat

CFGM De Cures Auxiliars D’Infermeria

 

CFGM De Farmàcia I Parafarmàcia