Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

Familia de Sanitat

Centre públic d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Manresa

CFGM De Cures Auxiliars D’Infermeria

 

CFGM De Farmàcia I Parafarmàcia