Seu 1 - Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
Seu 2 - Cami dels Tovots, s/n, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona
938 773 705
602 354 280
contacte@guillemcata.cat

CFGS MEDIACIÓ COMUNICATIVA

Competència general

Aquests estudis capaciten per desenvolupar intervencions de mediació comunicativa per a persones sordes, sordcegues i amb discapacitat auditiva; així com programes de promoció, de les persones sordes usuàries de la llengua de signes, i de sensibilització social, respectant la idiosincràsia de les persones usuàries.

Horari de tarda: de 14:45h a 21:05h

2.000h

Hores Totals

2

Cursos acadèmics

515h

Pràctiques en el centre de treball

CONTIGUTS

CONTIGUTS

Metodologia de la integració social de les persones amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla.Primers auxilis.
Sensibilització social i participació.Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
 Intervenció socioeducativa amb persones sordcegues.Anglès professional.
Context de la mediació comunicativa amb persones sordcegues.Digitalització aplicada als sectors productius.
 Llengua de signes.Sostenibilitat aplicada al sistema productiu.
Àmbits d’aplicació de la llengua de signes.
Intervenció amb persones amb dificultats de comunicació.Itinerari personal per a l’ocupabilitat I.
Tècniques d’intervenció comunicativa. Itinerari personal per a l’ocupabilitat II
Habilitats socials.Projecte intermodular de Mediació comunicativa.
Mòdul professional optatiu.

SORTIDES PROFESSIONALS

INSTAGRAM @IPGUILLEMCATA

ULTIMES NOTÍCIES CICLES

POSA’T EN CONTACTE