Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

CFGS D’INTEGRACIÓ SOCIAL

Estudiar a l’Institut Guillem Catà vol dir:
 • Realitzar una metodología activa.
 • Possibilitat de fer pràctiques remunerades.
 • Apropar la realitat del sector a l’aula
 • Dissenyar i implementar projectes en diferents àmbits i col·lectius
Reprodueix vídeo

TÈCNIC SUPERIOR EN INTEGRACIÓ SOCIAL

TECNIC SUPERIOR EN INTEGRACIÓ SOCIAL

Aquests estudis capaciten per programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

Reprodueix vídeo

DURADA DELS ESTUDIS

DURADA DELS ESTUDIS

Reprodueix vídeo

2000 Hores en dos cursos acadèmics

383 hoes (FCT) + 554 hores (Dual) en el centre de treball

 

Horari de tarda: de 14:45 h a 21:05 h

CONTIGUTS

CONTIGUTS

 

Context de la intervenció social

Inserció sociolaboral

Metodología de la intervenció social

Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

Promoció de l’autonomia social

Suport a la intervenció educativa

Promoció de l’autonomia personal

Mediació comunitària

Atenció a les unitats de convivència

Empresa i iniciativa emprenedora

Habilitats socials

Projecte d’intervenció social

Primers auxilis

Formació en centres de treball

Formació i orientació laboral

 

SORTIDES PROFESSIONALS

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Tècnic/a de programes de prevenció i inserció laboral.
 • Educador/a d’equipaments residencials de tipus diversos.
 • Treballador/a familiar. Auxiliar de tutela.
 • Tècnic/a d’integració social. Educador/a d’educació especial.
 • Monitor/a de persones amb discapacitat.
 • Tècnic/a de mobilitat bàsica.
 • Mediador/a ocupacional i/o laboral.
 • Mediador/a comunitari/ària. Mediador/a intercultural.
 • Tècnic/a en ocupació amb suport.
 • Tècnic/a d’acompanyament laboral.
 • Monitor/a de rehabilitació psicosocial.

ULTIMES NOTÍCIES CICLES

ULTIMES NOTÍCIES CICLES

POSA’T EN CONTACTE

POSA’T EN CONTACTE