Seu 1 - Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
Seu 2 - Cami dels Tovots, s/n, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona
938 773 705
602 354 280
contacte@guillemcata.cat

CFGS D’EDUCACIÓ INFANTIL

Estudiar a l’Institut Guillem Catà vol dir:
  • Dissenyar i avaluar activitats per a infants
  • Visitar centres lúdics, escoles bressol, centres d’educació especial, serveis de suport a l’educació.
  • Fer intervencions en llars d’infants, granges escoles, cases de colònies, …

Horari de tarda: de 14:45h a 21:05h

Ubicació: EOI (Cami dels Tubots, Barriada Cots, 08243 Manresa, Barcelona)

Reprodueix vídeo

2.000h

Hores Totals

2

Cursos acadèmics

383h

Pràctiques en el centre de treball

TÈCNIC/A SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL

TÈCNIC/A SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL

Aquests estudis postobligatoris capaciten per a dissenyar, posar en marxa  avaluar projectes i programes educatius d’atenció en la infancia en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o mestra.

CONTIGUTS

CONTIGUTS

 

Didàctica de l’educació infantil

Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social

Autonomia personal i salut infantil

Expressió i comunicació

El joc infantil i la seva metodologia

Habilitats socials

Desenvolupament cognitiu i motriu

Primers auxilis

Desenvolupament socioafectiu

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació i orientació laboral

Projecte d’atenció a la infantesa

 

Formació en centres de treball

SORTIDES PROFESSIONALS

SORTIDES PROFESSIONALS

  • Educador/a infantil en el primer cicle de 0 a 3 anys en l’àmbit formal
  • Tècnic/a especialista en educació infantil (TEI) P3 col·laborant amb el mestre/a de l’aula
  • Educador/a e programes i serveis en l’àmbit no formal amb menors de 6 anys: ludoteques, biblioteques, cases de colònies, …
  • Educador/a en institucions d’atenció a menors de 6 anys en situació de risc social

ULTIMES NOTÍCIES CICLES

ULTIMES NOTÍCIES CICLES

POSA’T EN CONTACTE

POSA’T EN CONTACTE