Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

CFGS DE LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC

Estudiar a l’Institut Guillem Catà vol dir:
  • Aprendre en laboratoris ben equipats.
  • Fer pràctiques des de la primera semana de curs.
  • Poder treballar amb mostres biològiques humanes i microorganismes no patògens.
Reprodueix vídeo

TÈCNIC SUPERIOR EN LABORATORI CLÍNIC I 

BIOMÈDIC

TECNIC SUPERIOR EN LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC

Aquests estudis capaciten per realitzar estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats en el treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i medioambientals establertes, i valorant els resultats tècnics, perquè serveixin com a suport a la prevenció, al diagnòstic, al control de l’evolució i al tractament de la malaltia, així com a la investigació , seguint els protocols establerts en la unitat assistencial.

DURADA DELS ESTUDIS

DURADA DELS ESTUDIS

2000 hores en dos cursos acadèmics
416 hores en el centre de treball

Horari de tarda: de 14:45 h a 21:05 h

CONTIGUTS

CONTIGUTS

 

Gestió de mostres biològiques

Biologia molecular i citogenética 

Tècniques generals de laboratori

Anàlisi bioquímica

Tècniques d’anàlisi hematològica

MIcrobiologia clínica

Fisiopatologia general

Tècniques d’immunodiagnòstic

Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

 

Projecte de laboratori clínic i biomèdic

 

Formació en centre de treball

SORTIDES PROFESSIONALS

SORTIDES PROFESSIONALS

  • Tècnic/a superior en laboratori de diagnòstic clínic
  • Tècnic/a especialista en laboratori
  • Ajudant/a tècnic/a en laboratori d’investigació i experimentació
  • Ajudant/a tècnic/a en laboratori de toxicologia
  • Delegat/da comercial de productes hospitalaris i farmacèutics

ULTIMES NOTÍCIES CICLES

ULTIMES NOTÍCIES CICLES

POSA’T EN CONTACTE

POSA’T EN CONTACTE