Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

CFGM Tèxtil

Centre públic d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Manresa

 

FAMILIA 

DE TÈXTIL,

CONFECCIÓ I

PELL

   Orientat a 

moda digital

 i noves 

tecnologies

Estudiar a l’Institut Guillem Catà vol dir:

 

  • Treballar des del primer dia per convertir-te en professional del sector, accedint a la tecnologia més innovadora en instal·lacions industrials i laboratoris
  • Accedir a pràctiques remunerades en empreses de la comarca, amb un alt índex d’inserció laboral

TÈCNIC EN FABRICACIÓ I ENNOBLIMENT DE PRODUCTES TEXTILS

Aquest estudis capaciten per fer les operacions de preparació, emmagatzematge processament posterior i expedició de matèries primer i productes intermedis i finals, així com la preparació i conducció dels equips industrials necessaris per a l’obtenció de productes tèxtils

Durada dels estudis

2000 hores en dos cursos acadèmics

350  hores (FCT) + 726 hores (Dual) en el centre de treball

 

Horari de tarda: de 14:45 h a 21:05 h

Durada dels estudis

 

1r curs

2n curs

Acabats tèxtils

Preparació i tintura

Ampliació d’aprests

Tècniques de teixidura de calada

Estampació

Tècniques de teixidura de punt per recollida

Fabricació de filatura i teles no teixides

Empresa i iniciativa emprenedora

Matèries textils i pells

Moda digital i noves tecnologies

Preparació i tintura

Formació en centres de treball

Tècniques de teixidura de calada

Sintesi

Tècniques de teixidura de punt per ordit

Modul dual

Tècniques de teixidura de punt per recollida

 

Principis de manteniment electromecanic

 

Formació i orientació laboral

 

Angès tècnic

 

Moda digital

 

Sortides professionals

Nous tècnics tèxtils: Operador/a de màquines, classificador/a; tècnic/a en tints tèxtils i desgreixatge textil, acabador/a, tècnic/a d’ennobliment textil, preparador/a de dissolucions per a ennobliment tèxtil, teixidor/a de màquines d’ordir, punt i càlida