Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

CFGM Fusteria I Moble

Estudiar a l’Institut Guillem Catà vol dir:
  • Aprendre l’ofici de fuster.
  • Aprendre a mecanitzar en màquines de control numèric.
  • Treballar en un projecte real.
Reprodueix vídeo

TÈCNIC EN FUSTERIA I MOBLE

TÈCNIC EN FUSTERIA I MOBLE

Aquest estudis postobligatoris capaciten per fabricar elements de fusteria i mobles, realitzant els processos de mecanitzat, muntatge, acabat, emmagatzematge i expedició de productes, complint especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental

DURADA DELS ESTUDIS

DURADA DELS ESTUDIS

2000 hores en dos cursos acadèmics
350 hores en el centre de treball

Horari de matí: de 8:00 h a 14:30 h

CONTIGUTS

CONTIGUTS

Materials en fusta i moble Documentació tècnica
Solucions constructives Mecanitzat de fusta i derivats
Operacions bàsiques en fusta Mecanitzat per control numèric en fusteria i moble
Operacions bàsiques en mobiliari Muntatge en fusteria i moble
Control de magatzem Acabats en fusteria i moble
Acabats en fusteria i moble Empresa i iniciativa emprenedora
Formació i orientació laboral Anglès tècnic
Sintesi

SORTIDES PROFESSIONALS

SORTIDES PROFESSIONALS

  • Operador/a de màquines fixes per fabricar productes de fusta
  • Operador/a de premses
  • Operador/a de banc d’armar
  • Muntador/a acoblador/a d’elements de fusteria
  • Envernissador/a i lacador/a
  • Responsable de secció d’acabats

ULTIMES NOTÍCIES CICLES

ULTIMES NOTÍCIES CICLES

POSA’T EN CONTACTE

POSA’T EN CONTACTE