Rosa Sensat 6-8, 08243 Manresa, Barcelona
938 77 37 05
contacte@inskta.cat

CFGM Fusteria I Moble

Centre públic d'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Manresa

FAMILIA DE FUSTA, MOBLE I SURO

Estudiar a l’Institut Guillem Catà vol dir:

· Aprendre l’ofici de fuster
· Aprendre a mecanitzar en màquines de control numèric
· Treballar en un projecte real

TÈCNIC EN FUSTERIA I MOBLE

Aquest estudis postobligatoris capaciten per fabricar elements de fusteria i mobles, realitzant els processos de mecanitzat, muntatge, acabat, emmagatzematge i expedició de productes, complint especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental

Durada dels estudis

2000 hores en dos cursos acadèmics
350 hores en el centre de treball

Horari de matí: de 8:00 h a 14:30 h

Continguts

 

1r curs

2n curs

Materials en fusta i moble

Documentació tècnica

Solucions constructives

Mecanitzat de fusta i derivats

Operacions bàsiques en fusta

Mecanitzat per control numèric en fusteria i moble

Operacions bàsiques en mobiliari

Muntatge en fusteria i moble

Control de magatzem

Acabats en fusteria i moble

Acabats en fusteria i moble

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació i orientació laboral

Anglès tècnic

 

Sintesi

 

Sortides professionals

Operador/a de màquines fixes per fabricar productes de fusta. Operador/a de premses. Operador/a de banc d’armar. Muntador/a acoblador/a d’elements de fusteria. Envernissador/a i lacador/a. Responsable de secció d’acabats