Coneix el Guillem Catà!

Portes obertes | Visita virtual

QUI SOM?

BATXILLERAT

CFGM/PFI

CFGS

DUAL

L’AMPA

PREGUNTES FREQÜENTS

PREGUNTES FREQÜENTS

PREGUNTES COMUNES A TOTS ELS CICLES

Sí, tenim cantina que està oberta des de les 8h del matí fins a les 19h de la tarda.

Sí, pagant un import de 25€ tens dret a llogar un armariet. Al final de curs se’t tornen 10€.

A l’institut disposem de 2 aules d’informàtica, un servei d’ordinadors portàtils, tallers equipats amb maquinària pròpia del sector de fusteria, tèxtil, comerç, perruqueria i estètica, laboratori clínic, etc.

De 8h del matí a les 21h del vespre.

Sí, sempre que els horaris siguin compatibles i puguis assistir a les classes. Aquests són uns estudis presencials i, per tant, és important assistir a les classes.

Les pràctiques es poden començar a finals del primer curs i, dins dels criteris establerts, es poden adaptar a la voluntat i disponibilitat de l’alumnat tant en la data d’inici, com en les hores setmanals i l’àmbit on vulgui realitzar-les. Tenen una durada al voltant de 400h.

Els cicles en formació DUAL impliquen que l’alumnat seleccionat pot realitzar una part de la formació a l’empresa amb una durada al voltant de les 1000h, les quals són remunerades. (Consultar l’apartat Dual portes obertes).

En alguns casos es planteja l’opció de deixar les pràctiques en empreses (FCT – formació en centres de treball) o altres matèries per al tercer curs, per tal de descongestionar una mica més els cursos.

Algunes matèries són comunes a tots els cicles formatius, tant de grau mig com superior, per tant aquestes són convalidables, com són formació i orientació laboral (FOL), empresa i iniciativa emprenedora (EIE) i primers auxilis. No obstant, en funció de quins estudis tinguis es poden convalidar algunes assignatures més. (Aquest tràmit és personalitzat i es gestiona a través del tutor/a des de secretaria).

Sí, es poden dur a terme estades formatives en empreses, entitats i/o centres educatius d’altres països, ja que el nostre centre potencia els programes Erasmus+ de la Unió Europea.

Aquesta experiència contribueix a la millora de la competència lingüística i professional de l’alumnat.

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL)

Si s’ha superat en un cicle de grau mitjà o grau superior LOGSE, es pot convalidar per FOL de qualsevol cicle de grau mitjà o superior LOGSE o per la UF1 de FOL de qualsevol cicle LOE.

Si s’ha superat en un cicle de grau mitjà o superior LOE, es pot convalidar per la FOL de qualsevol cicle LOGSE o LOE.

Es pot convalidar si es té el certificat de nivell bàsic en prevenció de riscos, expedit segons el que disposa el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener.

Si s’ha superat AGCPE (administració, gestió i comercialització de la petita empresa) en un cicle LOGSE, es pot convalidar per EIE de qualsevol cicle LOE.

Si s’ha superat EIE en un cicle LOE, es pot convalidar per EIE de qualsevol cicle LOE.

Si es té el títol de tècnic/a en gestió administrativa o de tècnic/a superior en administració i finances, es pot convalidar per EIE de qualsevol cicle LOE.

Portes Obertes Virtual
© 2020 Designed by
Cristian Romero Velasco