Coneix el Guillem Catà!

Portes obertes | Visita virtual

QUI SOM?

BATXILLERAT

CFGM/PFI

CFGS

DUAL

L’AMPA

PREGUNTES FREQÜENTS

CFGS D’INTEGRACIÓ SOCIAL

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Preguntes freqüents

La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu i en el centre de treball. Això comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits pels alumnes/aprenents amb l’activitat productiva en l’empresa.

Sí, el mòdul de la FCT (Formació en Centres de Treball) es realitza en tots els cicles de qualsevol família professional. Sempre hi ha contacte directe amb el món empresarial amb aquestes pràctiques o FCT, però en el cas del nostre cicle  hi ha la possibilitat de realitzar el cicle en la modalitat dual.

A dur a terme tasques i processos vinculats a l’acompanyament i la conseqüent prestació de suports a persones que, per motius diversos, es troben en determinades situacions de vulnerabilitat o desavantatge. És un àmbit laboral amb un alt nivell de compromís i implicació.

La formació permet treballar en un ampli  ventall d’opcions, algunes possibilitats són les següents: administració pública, treball dins d’equips de serveis socials municipals, centres residencials i entitats privades com ara ONG, associacions o fundacions.

Entre les més destacades hi ha les de:

-Tècnic/a d’inserció social, ocupacional i laboral.

-Suport educatiu.

-Promoció de l’autonomia i acompanyament a persones en situació de risc. 

Cal tenir present que la formació del cicle permet exercir altres i diverses sortides professionals dins el context social.

Les classes, malgrat tenir una base teòrica, són majoritàriament de caire pràctic. Potenciem la vivencialitat per tal de poder assolir tots els coneixements necessaris que un integrador/a ha de tenir. Alhora, pretenem basar els projectes que ens serveixen per desenvolupar la teoria en contextos reals i propers al territori.

Com a integradors/es socials us tocarà treballar amb l’altre, relacionar-vos amb persones que d’entrada potser no coneixeu, que el vostre rol professional ja marcarà una diferència en la relació. I aquí, el que pretenem és educar aquesta mirada cap a l’altre, fomentar la curiositat per saber qui és, i que sigui precisament l’altre qui ens digui què necessita. 

Tenim la visió de crear un espai formatiu en el qual l’aprenentatge haurà de succeir tant en el creixement personal com en la capacitació professional establint una relació directa i honesta amb el grup.

L’equip docent d’integració social oferim un viatge, grupal i individual a la vegada, on vetllem perquè els vincles i les relacions amb un mateix i l’altre prenguin sentit i rellevància. 

Proposem activitats de treball d’alt contingut vivencial per tal que sigui possible una interiorització real i significativa per a l’alumnat. Per aquesta raó, la gran majoria de projectes i activitats ofertes es basen en realitats properes del territori en les que puguem debatre, analitzar, reflexionar i actuar.

On es poden fer les pràctiques?

-Centres d’acollida de joves estrangers.
-Comunitats terapèutiques.
-Llars i residències per a persones amb discapacitat.
-Clubs socials per a persones amb problemes de salut mental.
-Serveis d’inserció sociolaboral.
-Etc.

Coneix-ne més sobre el cicle!

Portes Obertes Virtual
© 2020 Designed by
Cristian Romero Velasco