Coneix el Guillem Catà!

Portes obertes | Visita virtual

QUI SOM?

BATXILLERAT

CFGM/PFI

CFGS

DUAL

L’AMPA

PREGUNTES FREQÜENTS

CFGS DISSENY I MOBLAMENT

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Preguntes freqüents

La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu i en el centre de treball. Això comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits pels alumnes/aprenents amb l’activitat productiva en l’empresa.

Sí, el mòdul de la FCT (Formació en Centres de Treball) es realitza en tots els cicles de qualsevol família professional. Sempre hi ha contacte directe amb el món empresarial amb aquestes pràctiques o FCT, però en el cas del nostre cicle  hi ha la possibilitat de realitzar el cicle en la modalitat dual.

Treballarem mitjançant la metodologia de treball per projectes amb l’avantatge que no només plantejarem el projecte sinó que també durem a terme i seran projectes que poden acabar sent productes en el mercat.

No sempre fem projectes de gran envergadura sinó també fem petites tasques de vegades establertes pel professorat i d’altres elegides pels alumnes.

Són sempre projectes reals i moltes vegades treballem amb projectes conjunts amb els cicles de grau mitjà i de grau superior.

La titulació d’aquest cicle permet accedir al món laboral o a qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Les sortides professionals són:

 •       Qualsevol estudi universitari oficial de grau
 •       Dibuixant projectista de mobles
 •       Tècnic o tècnica en desenvolupament de productes de fusteria i mobles
 •       Projectista de fusteria i moble
 •       Gerent d’empreses de fusta i moble i altres manufactures
 •       Tècnic o tècnica de control de qualitat en indústries de fusta i suro
 •       Encarregat o encarregada d’oficina tècnica
 •       Cap de fabricació
 •       Controlador o controladora de producció
 •       Cap de secció
 •       Cap d’equip

Coneix-ne més sobre el cicle!

Portes Obertes Virtual
© 2020 Designed by
Cristian Romero Velasco